Nr. 2019/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Omslag på rapporten Sirkulær framtid - om skiftet fra lineær til sirkulær økonomi, utgitt av Framtiden i Våre hender

Sirkulær framtid

Publisert: 08/12/2019

Framtiden i våre hender har utgitt rapporten «Sirkulær framtid – om skiftet fra lineær til sirkulær økonomi. Rapporten er skrevet av Ebba Boye – som for øvrig er styremedlem i Cultura Bank.

Istedenfor bruk-og-kast-modellen, som er den dominerende i dagens forretningsliv, forutsetter sirkulærøkonomien at avfall betraktes som ressurser som kan gjenbrukes, og at forretningsmodellene omstilles til å støtte opp under at vi får mer leie, leasing og deling istedenfor å eie selv. På den måten vil det bli mer lønnsomt for bedriftene å lage produkter som kan repareres og som har lengre levetid. Kort sagt: Vi må redusere forbruket og ta vare på de materialene som er i omløp.

Rapporten kan lastes ned gratis her