Nr. 2020/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Barn på sykler
Gratis utlån av sykler og sportsutstyr – et skritt i bærekraftig retning.

Bærekraft fra kjeller til loft

Cristian Fredrik Mathisen, direktør innovasjon og kompetanseutvikling, NBBL

Publisert: 11/12/2020

Det er store klimavennlige ting på gang i norske borettslag og sameier.

Noen har solcellepanel på taket som lager strøm til elbilene i garasjen. Andre har grønne tak med bikuber, og enkelte borettslag låner til og med ut gratis skiutstyr.

Klima og miljø er på alles lepper, men mange vet ikke helt hvordan de skal finne frem i jungelen av smarte tiltak.

En HUB med svar du har behov for

De fleste av oss vil gjerne leve så miljøvennlig som mulig, men det er lett å nesten gi opp, for hva er rett å gjøre for klima, bomiljøet og lommeboka? Derfor tilbyr NBBL en HUB med artikler og prosjekter du kan bli inspirert av hvis du vil gjøre en forskjell for miljø, mennesker og økonomi.

På HUB-en kan du lese om utlånsordningen BUA i borettslag som har gratis utlån av sports- og friluftsutstyr. Boligbyggelaget Usbl samarbeider med den ideelle organisasjonen BUA. Sammen har de planer om å etablere 100 BUA i borettslag de kommende årene, der borettslaget eller sameiets beboere kan dele sportsutstyr med hverandre på en enkel måte, via BUA’s utlånsapp, uten å måtte betale for det.

Mann i dressjakke med høstlandskap i bakgrunnen.

Cristian Fredrik Mathisen, direktør innovasjon og kompetanseutvikling, NBBL

Sportsutstyr er klimaversting

Norge ligger i verdenstoppen i forbruk av sportsutstyr. Det er et stort paradoks når du skal bruke og nyte naturen, men det mange trolig ikke tenker på er at utstyret vi bruker til å nyte friluftslivet gjør dette til det tredje verste du kan drive med på fritiden med tanke på miljøet. Vi kaller det «bærekraftsparadokset». Samtidig vet vi at Oslo topper barnefattigdomstatistikken. Andelen fattige barn er 17,8 prosent. Stiftelsen BUA gir alle en mulighet til å prøve ulike friluftsaktiviteter uavhengig av økonomi. Usbl sin utlånsordning BUA for borettslag er en utvikling av stiftelsen BUA sin ideelle virksomhet i kommuner over hele landet. Klimagevinsten er at utstyr blir brukt flere ganger, og du slipper en bod full av utstyr barna har vokst ifra.

BUA er blitt veldig godt mottatt, og er et eksempel på en suksesshistorie som bør deles for å inspirere andre som ønsker å leve miljøvennlig.

Elbil-lading fra A til Å

På HUB-en finner du også en mengde andre prosjekter, både i planleggingsfasen og som allerede er gjennomført. Målet med HUB-en er at innovative miljøer skal lære av hverandre og dele av sine erfaringer. Mange borettslag og sameier vil etablere elbillading. Da vil de ha god nytte av veilederen vi har laget i samarbeid med Elbil-foreningen. Her får du oppskriften: Hvordan gå frem fra vedtaket er fattet i borettslagsstyret til ferdige ladestasjoner er montert på parkeringsplassene? Arbeidet kan være både tidkrevende og koste mye. Da er det greit å kunne lære av noen som har vært gjennom dette før, og som kan fortelle hvordan du for eksempel søker om økonomisk støtte

Bedre boliv

Klimamålene i Norge og verden er tydelige, men vanskelige å oppnå. Vi må redusere utslipp og klimaavtrykket på jorden. Boliger utgjør 70 % av alle kvadratmeter bygg i Norge. Private bygninger bruker nesten 40 prosent av all energi i verden. Derfor er det ingen tvil om at eksisterende bygninger må rustes opp for å få klimautslippene ned. Da må vi begynne med alle oss som bor i disse boligene, og her har de som sitter i styrene i borettslag og sameier et ekstra ansvar.

Omslag på bærekraftsbrosjyre, viser hus med grønne vekster på fasaden.

NBBLs bærekraftsbrosjyre.

Vi i NBBL ønsker at du skal få et bedre boliv, og at boligen din skal være en sikker og god investering. Derfor har vi sammen med boligbyggelagene i Norge utviklet et verktøy som gir en mer bærekraftig utvikling av borettslag og sameier. Verktøyet er knyttet til FNs bærekraftmål, tiltak for mennesker, miljøet og økonomien.

Bærekraftstrategien skal:

  • Bidra til et bedre boliv slik at dere som bor i borettslaget skal oppleve økt trygghet og trivsel.
  • Redusere borettslagets negative miljøpåvirkning, og bli bedre tilpasset endrede klimatiske forhold.
  • Redusere driftskostnader eller øke verdien på den enkeltes bolig.

Nyttige verktøy for deg

Den gode nyheten er at folk i stadig større gard er motivert for å gjøre en innsats for miljøet. I en undersøkelse NBBL har laget svarer 60 prosent av beboerne at de er villige til å betale mer i månedlige utgifter for å få til miljøvennlige tiltak. En slik investering gir ofte lavere kostnader på lang sikt, eksempelvis til strøm.

Borettslag og sameier forvaltes i all hovedsak av frivillige styremedlemmer som bruker sin fritid på oppgaver for fellesskapet. Da fortjener de et godt redskap som NBBLs bærekraftstrategi, slik at arbeidet går lettere og virkelig skaper resultater.

For noen år siden var bærekraft oftest noe man dro frem i festtaler. I dag er bærekraft kjernen i god forvalting av boligen din, og det som må gjennomsyrer all god forretningsdrift.

Les mer på NBBLs netsider.