Nr. 2019/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

To menn studerer gammel sykkel på loppemarked
Shane Walker og Joseph Doucett på sykkelloppis på Blindern. Foto: Jarli & Jordan
Engasjement for framtiden

Retour – redder slitne sykler

Jannike Østervold / Shane Walker og Joseph Doucett på sykkelloppis på Blindern. (Foto: Jarli & Jordan)

Publisert: 17/06/2019

Hvis du kjøper en renovert sykkel hos Retour, tar du sosialt og økologisk ansvar – i tillegg til at sykling er bra for din egen helse og lommebok. Stort bedre kan det vel ikke bli?

I mai 2017 åpnet Retour verksted og butikk i Storgata 36 i Oslo. De skaper meningsfulle arbeidsplasser for mennesker som står utenfor det ordinære arbeidsmarkedet, redder slitne sykler fra å bli søppel og bidrar til at flere får lyst til å velge sykkel som transportmiddel.

«Vi opplever at de to største samfunnsproblemene vi har er sosialt utenforskap og den økologiske kata­strofen som trenger seg på. Det sosiale problemet er jo kjennetegnet av underskudd på opplevd mening hos mennesker og overskudd på menneskelig kraft som ikke blir brukt. Det økologiske perspektivet preges av det motsatte – overskudd på meningsfulle arbeidsoppgaver, som ikke blir gjort av mennesker fordi det ikke lønner seg. «Vi kaller dette for ivaretankegang», sier Frode Wendelboe, konsernsjef i Omhändertänk AB, der Retour inngår sammen med Fremja AS og svenske Främja AB, som tilbyr individuelt tilpassede omsorgboliger og andre dagtilbud.

SKAPER MESTRING I HVERDAGEN

Arbeidsmenn foran sykler de renoverer

Sykkelslipp på Fornebu. Foto: Hilde Kivik Kavli

Frode er bekymret for at samfunnet holder på å miste altfor mange enkle, meningsfulle arbeidsoppgaver, som kunne ha sysselsatt mennesker som faller utenom det ordinære arbeidslivet, samtidig som vi «bruker og kaster» i større og større utstrekning.

«Det har vært et av utgangspunktene for å starte Retour. Sykler er veldig begripelige og håndterbare i sin form. Det er ett av de få påfunnene vi mennesker har gjort som ikke har en negativ miljøpåvirkning. Arbeidet er logisk og meningsfullt på en umiddelbar måte. Ungdommene skal skjønne hvorfor de skal stå opp av sengen i dag. Det er mange ungdommer som ikke orker å stå opp av sengen for å bli noe om 3–4 år. Sykkelen tilbyr mestring i dag. På slutten av dagen har du laget en sykkel!»

Verkstedet ligger midt i Oslo i forbindelse med Prindsen hage i Storgata. Et sted som samfunnet finner veien til. Frode forteller at det kommer inn kule unge mennesker og ønsker å kjøpe en retrosykkel. Gjennom at samfunnet finner veien til Retour oppstår det Frode kaller for omvendt integrering.

«Vi tilbyr en plattform som er skapt for å passe for de som har vanskelig for å passe inn andre steder, og så lager vi produkter som lokker omverdenen til oss.

Vi tar et økologisk avfallsprodukt – henter sykler på miljøstasjoner, får dem donert og gir dem nytt liv. Det er også mange kunder som kommer og får reparert syklene sine.»

BÆREKRAFTIGE DESIGNELEMENTER

Retour har tre modellinjer – du kan få en sikker og trygg brukt sykkel fra 1500 kroner, eller en som har gammel ramme, men nye hjul og deler, eller toppmodellen, som har en omlakkert gammel ramme og nye deler.

I tillegg kan du komme inn og få gjort hva som helst med din gamle sykkel.

På sykkelmodellene som er bygget opp fra bunnen, er det tydelig å se Retours bærekraftige designelementer.

«Vi bruker kork og tre, det gjør også at når de er ute og sykler med vår logo og bærekraftige deler, så tenker folk at det var en kul sykkel. Etter hvert som det blir flere og flere slike sykler rundt i Oslo kan vi bidra til å påvirke folks tanker i forhold til bærekraft. På samme måte merker vi at når vi forklarer kundene hva vi holder på med, kan vi påvirke samfunnet. Vi manifesterer et eksempel som kan få folk til å tenke i nye baner. Det er en type prosjekt som vi synes det bør finnes flere av. Poenget er at sosialt arbeid kan få ting til å funke, det sosiale arbeidets behov kan få ting til å gå bedre. Dermed blir det en synergieffekt. Syklene mangler mennesker som kan fikse dem – og menneskene mangler arbeid. Det mest meningsfulle er ikke alltid det mest lønnsomme.

Vi har vel solgt over 100 sykler på to år, 100 sykler som ikke ligger på Grønmo. Det betyr 100 færre sykler som er blitt kjøpt fra Kina», forteller Frode.

PLASS TIL FLERE UNGDOMMER

Reparatør og kunde med nyrenovert sykkel

En av mange fornøyde kunder. Foto: Frode Wendelboe

Hovedproduktet til Retour er meningsfullt arbeid – tilleggsproduktet er sykkel. Når dette skrives er det tre stykker fra NAV på arbeidstrening og to sykkelmekanikere. Han som har vært der lengst har vært der i to år, og så er det to som har vært der i ett år.

«Vi jobber ikke under press for å få et produkt som betaler hele lønna. Forretningsmodellen bygger på at arbeidstiden til sykkelmekanikerne delfinansieres av pengene som følger med tilretteleggingsbehovet for dem som arbeider her, mens sykkeldelene skal dekkes av det vi tar av kundene.»

Retour vil gjerne ta imot flere folk på tiltak.

«Vi er en liten bedrift, men vi har plass til flere ungdommer som ønsker en meningsfull, begripelig og håndterbar arbeidshverdag», sier Frode.

Retour kan også tilby varig tilrettelagt arbeid, med et kvalifisert støtteopplegg.

«Vi har solid sosialfaglig kompetanse, og etterhvert har vi også skaffet oss en solid sykkelmekanisk kompetanse. Vi har evnen til å skreddersy og tilrettelegge opplegg for den enkelte. De får et arbeidsfellesskap – vi prøver å videreføre tanken om en meningsfull arbeidshverdag, som har vært tydelig representert i landsbyfellesskap som Vidaråsen og Solborg gjennom lang tid, inn i et urbant bysamfunn. Vi mener Oslo trenger dette», avslutter Frode.

Retour er åpent onsdag, torsdag og fredag 12:00–16:00 i Storgata 36.

Retours nettsider

@retour.no

Retour er kunde i Cultura Bank