Nr. 2022/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Parkdress for en sirkulær økonomi

Jannike Østervold / Lindsey Bundschuh

Publisert: 20/09/2022

En sirkulær forretningsmodell som kan vare lenge.

Istedenfor «Bruk og kast» trenger vi mer av «Reparer og resirkuler». Vi vet godt at forbruket må ned, at dagens nivå ikke er bærekraftig, men som forbrukere er vi også avhengige av hvordan produsenter og leverandører velger å tilby oss produktene. Det er mye snakk om nye forretningsmodeller, men hvordan ser de ut i praksis? Et selskap som har tatt denne utfordringen er Parkdressen.no, som tilbyr utleie av parkdresser til barnehagebarn.

Henrik Hojem i Parkdressen.no forteller: «Selskapet Parkdressen.no har de siste 4 årene jobbet for at barna som i dag går i barnehagen, skal vokse opp med andre og mer bærekraftige forbruksvaner enn hva foreldregenerasjonen har. Derfor har vi i løpet av de siste årene utviklet både en sirkulær forretningsmodell, og designet og utviklet en parkdress for å passe inn i en sirkulær økonomi. Den er laget for en levetid på minimum 4 sesonger, enklere reparasjon og til slutt skal den resirkuleres.

Og nettopp for å sikre at dressen skal resirkuleres er det viktig å ha kontroll på at den blir samlet inn etter bruk. Derfor er det ikke mulig å kjøpe en parkdress, men du kan leie en når du har behov for den, for 99 kroner pr. måned.»

Utleiemodellen gir Parkdressen.no et sterkt incentiv til å lage så bra dresser som mulig slik at de varer så lenge som mulig – noe som er bra fra et samfunns­økonomisk ståsted. Henrik forteller at de har valgt å bruke ekstra slitesterke materialer og komponenter slik at dressene kan generere inntekter i mange sesonger. Derfor blir produksjonskostnaden for dressene 2 til 3 ganger høyere enn en tradisjonell parkdress.

Henrik fremholder at det også er fordeler for barna, ved at man kan velge en størrelse som passer med en gang istedenfor å kjøpe dress som du kan «vokse i». Fordelen med å leie er at du kan be om å få tilsendt en større størrelse og sende den som er blitt for liten i retur. Den tar så turen innom et vaskeri for vask, impregnering og klargjøring til neste familie.

Dermed har en nyskapende forretningsmodell klart å kombinere det å levere et produkt med høy kvalitet til en lav pris. Slikt behøver vi mer av for fremtiden!