Nr. 2019/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Lite firkantet hus av gjenbruksmaterialer
Prototype er utviklet utelukkende med gjenbruksmaterialer. Rammeverk er gjenbruk av materialer fra flytende kunstinstallasjon på Mjøsa. Tømmerveggene er utsparinger til dører og vinduer fra AV3s produksjon. Dører fra Tøyen senter og tak Sankt Halvardsgate i Oslo. Mikrohuset i bildet er tiltenkt en funksjon som frittstående anneks til bruk i sommerhalvåret. Moduler kan settes sammen til konstruksjon med større grunnflate og rom med ulik funksjon.
Ånd og hånd

Oslo Grønn – design og opplevelser

Trond Solberg, Sol-iD AS / Prototype av mikrohus utviklet utelukkende av gjenbruksmaterialer.

Publisert: 18/03/2019

Oslo Grønn satser på design og opplevelse gjennom miljøvennlige produksjonsformer og aktiviteter.

Oslo Grønn – Design 2019

Park- og hagetrær har en funksjon i det urbane miljø. Trærne forteller en historie om utviklingen av det moderne Norge og har kulturhistorisk verdi. Men når slike trær felles, mister de denne funksjonen. Denne ressursen har i flere årtier blitt betraktet som problemavfall istedenfor å bli behandlet som unike materialer. Sol-iD AS vil bidra til å endre denne praksisen.

Under satsingsområdet Oslo Grønn – Design 2019 vil Sol-iD AS og Trond Solberg foredle park- og hagetrær fra Oslo og Oslos omegn til kunstobjekter og bruksobjekter. Sol-iD AS bidrar i 2019 til å systematisere innsamling av denne typen treverk som per i dag alternativt ville bli kvernet til flis til forbrenning i fjernvarmeanlegg nord for Oslo. Vi satser på å foredle denne ressursen til objekter med særpreget design som utfordrer tradisjonell tenking rundt form og metodikk i feltet trearbeid.

Tegnet skisse av moduler til mikrohus.

Prisnippskisse til deler i konstruksjonen og skisse til sammensetning av mikrohus som moduler i større konstruksjon. Konkrete løsninger som solceller på tak og kostnadsnivå på dører tilpasses behov.

Prosessen er i utgangspunktet basert på arboristenes arbeidsmetodikk, som i liten grad tar hensyn til at treverket skal kunne videreforedles. Materialene vi samler inn er derfor ikke alltid egnet for tradisjonelt trearbeid. Produksjonen baseres på leken kreativitet, innovasjon og erfaring med mer tradisjonelle håndverksteknikker.

Oslo Grønn – Arkitektur

Sol-iD AS har utviklet to prosjekter innen feltet arkitektur. Først og fremst et elementbasert kubisk mikrohus på 290 cm x 290 cm grunnflate. Kassen produseres av AV3 og Asmund Vårtun, som har utviklet en egen fres som maskinerer sammenføyninger mellom furustokker på en måte som gjør at den estetiske verdien tilsvarer håndlaft. Kuben monteres lett og demontere

Trekubber formet av designer

Illustrasjonsfoto viser ett eksempel på design utviklet av Trond Solberg for Sol-iD. Arbeidsmetodikk og resultat er en syntese av muligheter og begrensninger i materialiteten, da hverken de urbane trærne eller arboristers arbeidsmetodikk passer med hensyn til driftsmodeller for tradisjonelle sagbruk. Trematerialene formes først i våt tilstand for videre foredling etter tørkeprosess.

s like lett for gjenbruk. Frittstående kuber kan også brukes som moduler i større bygg.

Sol-iD AS har også erfaring med små og store konstruksjoner basert på egenutviklede sammenføyningsteknikker og grindhusprinsipper. Konstruksjonene egner seg til småhus og åpne konstruksjoner med tak. Denne konstruksjonsteknikken egner seg svært godt til estetiske bærekonstruksjoner – for eksempel i drivhus.

Vi tilbyr også mobile trekonstruksjoner for utleie i hele 2019 som et grønt alternativ til tradisjonelle partytelt.

Høy foredlingsgrad kombinert med minimal bearbeidelsesgrad bidrar til at energiregnskapet i produksjonsprosessen blir svært gunstig.

Oslo Grønn – Umulige oppdrag

Vi har laget flytende fortau. Vi har hult ut asketrær til stokkebåter. Vi har utført grunnarbeid med industristøvsuger på grunn av hensyn til rotlag i dryppsone under trekroner.

Vi påtar oss oppdrag andre anser for umulige å løse.

Sol-iD AS innledet året 2019 med å inngå avtale om å produsere 100 LP-plater i tre til støybandet Anal portal og er i gang med å løse utfordringen.

Oslo Grønn – Opplevelse

Workshop, kurs og verkstedbesøk

Vi tar imot enkeltindivider og grupper for å vise fram ulike deler av prosessen med å omforme park- og hagetrær til ferdigforedlede objekter.

Kurs og workshops kan arrangeres for mindre grupper av spesielt interesserte.

Vi holder også foredrag for større grupper og kan vise fotodokumentasjon av ulike prosesser.

Mann foran mikrohus i snølandskap

Mikrohus basert på slipplaftsystem. Yttermål grunnflate 290 cm x 290 cm. Veggelementer fra AV3 er produsert med en fres som følger trestokkens naturlige form og har samme estetiske uttrykk som håndlaft. Enkelt å montere og demontere. Minimalt fotavtrykk i naturen.

Rotur i indre Oslofjord

Sol-iD AS tilbyr turer i indre Oslofjord i tradisjonsrike robåter, som Geitbåt fra Nord-Møre, Oselver fra Bergensområdet og Nordlandsbåt fra Lofotområdet. Ved noe vind vil det også være mulig å seile.

Vi kan også bistå med å finne flere eller større båter og legge opp tilsvarende turer i det meste av Norge. Ved behov kan vi også flytte vår lille flotilje lenger ut i fjorden eller inn i landet; til Tyrifjorden, Mjøsa eller Femunden.

Oslo Grønn – Lyd

En del av Sol-iD AS’ satsing under Oslo Grønn – Design er utvikling av instrumenter. Instrumentene er utviklet med tanke på å kunne brukes under arrangementer som skal profilere Oslo som europeisk miljøhovedstad 2019.

Instrumentene er utviklet med utgangspunkt i Trond Solbergs tidligere erfaring med utvikling av eksperimentelle instrumenter i prosjekter som Ubevisste instrumenter i regi av Norsk Billedhuggerforening (2010) og instrumenter utviklet med lindetrær fra Eidsvollbygningens park som emner til Stortingets direktesendte konsert fra Eidsvoll 17. mai 2014.

Vi har utviklet flere metoder for å produsere perkusjonsinstrumenter som også har skulpturelle kvaliteter. I tillegg eksperimenterer vi med andre type instrumenter.

Crowdfunding for innkjøp av spesialverktøy

Sol-iD har nå en folkefinansieringskampanje på CulturaFlokk for å anskaffe nytt spesialverktøy, som vil bidra til å gjøre arbeidet med å redde park- og hagetrær i Oslo og Oslos omegn enklere. I og med at Sol-iD driver forskning og utvikling er det ikke et etablert marked for objektene vi lager.

Rammeverket i mikrohuset avbildet øverst i denne artikkelen er gjenbruk av materialer fra flytende kunstinstallasjon på Mjøsa. Tømmerveggene er utsparinger til dører og vinduer fra AV3s produksjon. Dører er fra Tøyen senter og tak Sankt Halvardsgate i Oslo. Huset er tiltenkt en funksjon som frittstående anneks til bruk i sommerhalvåret. Moduler kan settes sammen til konstruksjon med større grunnflate og rom med ulik funksjon. 

SOL-ID AS er kunde i Cultura Bank