Nr. 2019/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Mennesker på joggetur i naturskjønne omgivelser

Hva naturen kan gjøre for oss

Jannike Østervold / Torleif Skaland

Publisert: 09/12/2019

Det skjer noe med oss når vi kommer ut i naturen – det benytter Susanne Maria Genneper seg av når hun tar med seg sine coaching-klienter ut i det fri.

«Naturen er ikke bare en erstatning for et kontor, det er en inspirator som påvirker oss dypt», sier Susanne og peker rundt seg i Culturas lokaler. «Dette er et fint kontor, men likevel, begrensninger overalt: fire vegger, et lite vindu, lav takhøyde, skjermer. Hvis du bare går ut noen skritt til Vår Frelsers gravlund og ser himmelen og løvtrærne som har begynt å få rød og orange farge, så vil hele måten du sanser og oppfatter omgivelsene på endre seg fullstendig – og også din fysiologi. Det er kanskje nok med ti minutters gange til vi stresser ned, kortisolnivået og blodtrykket synker, pulsen blir langsommere, vi får mer oksygen. Alle disse fysiologiske effektene virker også inn på følelser, tenkning og kreativitet. Følelsene blir roligere og mer harmoniske, tenkningen blir mer positiv, og kreativiteten utløses. Du får plutselig masse plass å boltre deg på – rundt deg og inni deg.»

Susanne utnytter disse virkningene for å få større effekt av coachingen. «For når du skal snakke om ting som er veldig personlige og ligger dypt i deg, kan det være forstyrrende at du må sitte i et lite rom og se en person i øynene.»

Felles sanseopplevelser skaper fortrolighet

«Når vi er ute, kan vi gå ved siden av hverandre. Vi kan bruke sansene, se på fuglen som letter, høstløvet, bølgene på innsjøen. Disse felles sanseopplevelsene gir en intuitiv form for fellesskap, som skaper fortrolighet på en helt annen måte enn på et kontor. Det er en effekt som er utrolig fruktbar for coachingsamtaler. Og så har du alt rundt som kan gi deg inspirasjon til problemstillingene. Ta en plante for eksempel, det skjer ting rundt planten som har veldig mye å si for om den kan vokse eller ikke, den kan ikke ses isolert. Årstiden, været, dyr som spiser på den. Når vi er der ute, skjønner vi lettere at også vi mennesker er en del av naturen. Hva slags «jord» trenger du for å vokse godt, hvilke betingelser trenger du i din biotop? Hva gjør deg godt hos andre mennesker? Naturen leverer oss bilder, som gjør det lett å bli i analogier. Vi kan for eksempel så frø i jorden, det trenger tid for å vokse. Det finnes frø som trenger årevis. Sånn er det også hos oss. Noen ting vi befatter oss med i livet vokser veldig raskt og godt, mens andre er så sensitive og ligger så dypt inne i oss, at de trenger mer tid og må vannes for å kunne spire.

Når vi er ute, kan vi gå ved siden av hverandre. Vi kan bruke sansene, se på fuglen som letter, høstløvet, bølgene på innsjøen.

Ta et tre som vokser rart. Du tenker jo ikke at det skulle være annerledes, at det skulle vært strømlinjeformet, du aksepterer det slik det er og synes til og med det er vakkert. Det er slik vi bør kunne se på menneskene, på oss selv, slik du nå en gang er – få fram de kvalitetene du har og det du har å bidra med – slik du er.

I naturen er det helt naturlig å ha pauser i samtalen. Da går vi et lite stykke på vei i fellesskap, min samtalepartner ser kanskje utover innsjøen, fordøyer spørsmålet og lar følelser eller tanker komme opp når tiden er inne. Behovet for raskt å svare noe «intelligent» som ellers ofte oppstår, blir borte som dugg for sola.»

Naturen som læremester

«Hvis vi ønsker å ha regenerativ utvikling for menneske og samfunn, må vi se på naturen som læremester. Det kan brukes i sosial utvikling, personlig utvikling og samfunnsutvikling. For eksempel: Uansett hva jeg har gjort i mitt liv, er det ikke bortkastet. I naturen finnes det ikke søppel. Alt er på en eller annen måte næring eller av nytte for andre vesener. Hva kan jeg lære av situasjoner som jeg oppfatter som bortkastet?

Eller feedback-mekanismer. Naturen bruker det for å balansere. For oss er det egentlig ikke annerledes. Hvis jeg kan la være å tro at enhver kritikk er et angrep og heller ser på det som feedback som jeg kan lære noe av, så kan jeg gjøre bittesmå endringer som ikke føles for mye, og avvente hvordan de virker. Sånne små justeringer kan en også se i naturen. Langsomme endringer over tid.»

Hvem tenker du at dette passer for?
«Det egner seg spesielt godt mot stress, nedtrykthet, overveldelse, mangel på mening og rådvillhet. De tilstandene som vårt moderne teknologi- og tempofrelste samfunn gjerne har som uønsket bivirkning. Vi har omtrent ikke tid til å følge etter og fordøye det som skjer. Jeg mener også at coaching i naturen egner seg riktig godt for ledere. De har ofte en hverdag som er kaotisk: Stadige møter og avbrytelser, uforutsette hendelser, vanskelige dilemmaer, syke medarbeidere, konflikter …

Kvinne utendørs i grønne omgivelser.

Susanne Maria Genneper

På kontorene er vi vant til først og fremst å bruke rasjonaliteten, logikken, matematikken. Mens når vi er ute, stimulerer kroppens bevegelser til nye koblinger i det nevrale nettverket i hjernen. Til helhetlig, mer fleksibel tenkning, kreativitet, til å bruke både følelser og intuisjon aktivt. Andre former for intelligens som ofte er undervurdert i arbeidslivet, og som jeg tror det blir viktigere og viktigere å faktisk ha med.

Maskinene fungerer raskere og bedre enn oss når data skal huskes og bearbeides. Istedenfor å føle oss truet burde vi satse på vår evne til å samarbeide, forstå situasjoner, bygge på hverandres ideer og komme med kreative sammensetninger av ulike ting som ikke hører sammen. Dette klarer ikke maskinene. Det skulle jo tilsi at den sosiale og emosjonelle intelligensen, dette særegne humane som fremmes med coaching i naturen, skulle bli viktigere når maskinene tar over mange oppgaver.»

Gjør du utecoaching også om vinteren?
Susanne bekrefter at vintervær ikke er noen hindring, så lenge man er godt kledd. Hvis du går ut midt på dagen om vinteren, får du solskinn som er viktig både på grunn av vitamin D og rett og slett for ditt velbefinnende. Det fremmes av dagslys, frisk luft, bevegelse og masse inspirasjon.

Les mer på getoutcoaching.com.

E-post: post@getoutcoaching.com