Nr. 2023/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Bindingsverkshus i grønne omgivelser med solsikker i forgrunnen.
Det gamle bindingsverkshuset rommer i dag en litt annerledes barnehage.
Livskvalitet

Yrende liv i gammelt kulturbygg

Arne Øgaard / Christinedal kunst- og kulturbarnehage

Publisert: 25/10/2023

Kreative prosesser fremmer mestring og sosiale ferdigheter. Dette er visjonen til Christinedal kunst- og kulturbarnehage.

Bryn senter ligger like ved støyende E6, som slynger seg rundt Oslo. Men like bak senteret finner jeg en lang trapp, som bringer meg opp i en rolig eplehage. Rundt trærne og i en stor sandkasse leker grupper av barn, og lenger innover møter jeg en rekke av barnevogner hvor håpet er at de minste skal få seg en blund.

Innerst i hagen ligger et bindingsverkshus fra 1901. Det var den tidligere fritidsboligen til Harry Fett, en kjent kulturpersonlighet, som i tillegg til å skrive bøker og artikler og arbeide på Folkemuseet også ble riksantikvar, en stilling han hadde fra 1913 til 1946.

Bindingsverkshus i stor, grønn hage.

Det flotte huset er bygget i 1901.

I huset hadde han 40 000 bøker og en egen sal med malerier av Christian Krogh, og rundt om i huset var også en rekke andre kunstnere representert. Han var blant annet venn med malerne Henrik Sørensen og Oluf Wold-Torne, og det ble både malt og festet i huset. I tillegg overtok Harry Fett familiens takpappfabrikk hvor han ble kjent for sine sosiale tiltak for arbeiderne.

Barna slipper inn

I dag er det barnehage i huset, med tre avdelinger oppkalt etter bildet som er skapt på stedet. Måneskinn (1-2 år), Kastanjetreet (2-3 år) og Moloen (3-6 år). Daglig leder er Ane Kvernaas, som opprinnelig drev en familiebarnehage. Men som utdannet barnehagelærer ønsket hun å starte med noe større. Å etablere seg i dette spesielle og fredete huset ble en lang prosess.

Hus med rekreasjonsområde med benker i forkant.

Det har tatt tid for barnehagen å etablere seg i det spesielle huset.

Brannforskriften stilte strenge krav, og den private eieren som hadde overtatt eiendommen, var mest opptatt av sin egen profitt, men i 2009 var de klare til start, og i 2010 var det full drift. Senere kjøpte Fett-familien huset tilbake gjennom Fett Eiendom. De så med glede på og støttet opp om kulturbarnehagens intensjoner. Fett Eiendom tok opp lån til eiendommen i Cultura Sparebank.

Ane har stor tro på betydningen av at alle barn får utviklet sine kunstneriske evner. Det er grunnlaget både for å kunne delta i fellesskap og det å utvikle sin egen individualitet. Utgangspunktet for kreativiteten er sansing, det vil si å bli kjent med den konkrete virkeligheten. Barnehagen har derfor et lager av ulike materialer.

Et barn og en voksen i virvlende høstløv.

Barnehagen har stort fokus på sanseopplevelser.

Prosjektarbeid

Arbeidsformen er prosjektarbeid, og et prosjekt kan være kortvarig eller vare et helt år. Et prosjekt med leire kan begynne med at barna får kjenne på ulike typer leire, og i det videre arbeidet er det prosessen og ikke resultatet som er det viktige. Her er det stort rom for barnas eget initiativ, og barn og voksne arbeider sammen.

Jonas, en av de syv pedagogene, er også utdannet i billedkunst og tredimensjonal kunst. Aurora er udannet dansepedagog, og dans og musikk er sentralt i barnehagens hverdag. Det finnes både en dansesal og et musikkrom med mye moderne lydutstyr. Her er det også en scene hvor det blant annet kan vises skyggeteater, og hele barnehagen kan samles til ulike fremvisninger.

Et sunt hjem

Opprinnelig var dette et hjem, og Ane er opptatt av at hjemmeatmosfæren skal beholdes. Det er bilder på veggene og mange rom av ulike størrelser.

Maten er sunn, og for det meste økologisk og kortreist, og barna er med i matlagingen. Enkelte dager kommer kokken Guttorm med varm mat. Det er viktig at barna får kjenne på, lukte og smake på nye matvarer, men ingen tvinges til å spise opp. Bursdagsfeiringer foregår uten is og søte kaker.

Barnas malerier hengt opp i hagen.

Barna jobber ofte med prosjekter som går over tid.

En dag i uken er barna ute på tur. De minste drar ofte til det nærliggende Østensjøvannet for å hilse på endene. De eldste har en egen plass i skogen hvor de kan følge årstidens skiftninger.

En gang i måneden tar de T-bane eller buss for å utforske Oslos kulturverden.

Totalt er det 60 barn i barnehagen og 15 ansatte i tillegg til Ane. Det er ventelister for å komme inn.

Barnehagen følger målene til Oslo kommune, men har klart å gi dem sitt eget kulturelle særpreg.

*Fett Eiendom AS er kunde i Cultura Bank