Nr. 2016/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Nesreen Barwari
Nesreen Barwari

For frihet og livsglede

Arne Øgaard

Publisert: 21/06/2016

Nesreen Barwari har brutt barrierer i et mannsdominert samfunn. Etter å ha sett hvordan barn i flyktningeleirer blomstrer opp gjennom å få utfolde seg kreativt er hun blitt en forkjemper for å få innført steinerpedagogikk i Irak.

Uken etter påske tilbragte jeg sammen med 850 andre steinerskolelærere i Goetheanum i Dornach i Sveits. Like bortenfor meg i matsalen satt en dag en spesielt lystig og fargerikt kledd kvinne som åpenbart hygget seg med sine bordvenner.

Fengslet som 14-åring

Da jeg kom inn til aftenforedraget oppdaget jeg at det var nettopp denne kvinnen, Nesreen Barwari, som stod på podiet. Klar og levende tok hun oss med på en reise til Irak og Irakisk-Kurdistan. Som skolebarn ble hun sendt til rektor fordi hun stilte så mange spørsmål. Allerede som 14-åring ble hun kastet i fengsel på grunn av sine politiske holdninger. 10 år senere i 1991 flyktet hun fra Irak og levde en periode i en flyktningeleir i fjellene i Tyrkia. I Bagdad hadde hun utdannet seg i arkitektur og byplanlegging. Hun arbeidet flere år i ulike FN-prosjekter for gjenoppbyggingen av Irakisk-Kurdistan og har også hatt ministerposter både i kurdisk og irakisk regjering. Ofte var hun eneste kvinne i et mannsmiljø med lite respekt for og tro på kvinner. Hun innså nødvendigheten av å perfeksjonere seg som leder, og i 1999 tok hun mastergrad i «Public policy and managment» ved Harvard. På youtube.com/watch?v=uiEpGnUpDP8 forteller om hun hvilke krav hun måtte stille til seg selv ikke bare for å lykkes, men også for å vise den arabiske verden at kvinner kan. Den Arabiske liga har utnevnt henne til en av de ti mest betydningsfulle kvinner i den arabiske verden, og hun har også fått andre hedersutnevnelser.

På sine reiser ble hun kjent med steinerpedagogikken. Hun viste oss bilder fra flyktningeleirer hvor teltene stod tett i tett, og traumatiserte barn fikk lite hjelp. Da barna fikk mulighet til å tegne, la hun merke til at tegningene som til å begynne med var dystre og krigspregede etter hvert ble lysere og mer fargerike, som om noe av tyngden lettet fra barnas sinn.

Ensidig faktainnlæring hemmer demokratisk utvikling

Mest bekymret er hun for det offentlige skolesystemet, hvor det fortsatt ikke skal stilles spørsmål og det foregår en ensidig faktainnlæring med få stimulanser til selvstendig utvikling. Den som gjør som læreren sier får de beste resultatene. «Jeg gjør som du sier hvis du belønner meg.» Det vil si at min støtte kan kjøpes, og du kan kjøpe støtte fra meg. En tankegang som legger grunnlag for korrupsjon og hemmer en demokratisk utvikling.

Nesreen Barwari ser at sunn samfunnsutvikling krever et annet skolesystem med større rom for livsglede og selvstendig utvikling. Derfor samarbeider hun med hjelpeorganisasjonen Freunde der Erziehungskunst for å få innført steinerpedagogikk i Irak. Men her som i en rekke andre land er myndighetene livredde for at elevene ikke skal få pugget nok faktakunnskap og for hva som kan skje hvis man slipper løs fantasi og selvstendighet.

www.freunde-waldorf.de/en