Nr. 2016/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Kulturhuset Hovtun – Månedens kunde i februar

Publisert: 13/02/2017

Klokkarstua i Hurum var i ferd med å bli en ren soveby, med få fellesarenaer. Ildsjeler gikk derfor sammen om å erverve det gamle kommunehuset Hovtun og gjøre det om til et lokalt kulturhus og starte videregående steinerskole.

Kulturhuset Hovtun er blitt en realitet takket være et sterkt lokalt engasjement, der privatpersoner har bidratt med betydelig egeninnsats. Bygget er finansiert med lån i Cultura Bank i tillegg til private lån. Oppussingsarbeider og innredning har kommet på plass gjennom dugnad, gaver og innsamlinger.

På Kulturhuset Hovtun finner du blant annet:

  • Oslofjorden videregående steinerskole, som i desember 2016 fikk offentlig godkjenning for 200 elever og 3 linjer; medier og kommunikasjon, kunst og musikkteater. Skolen skal utvikles til en videregående steinerskole med internat. Det er nå mulig å søke plass på skolen.
  • Kaféen vil på mange måter utgjøre hjertet og samlingspunktet i huset. Tanken har hele tiden vært at prosjektet skal så langt det er mulig skal ha en økologisk grunntanke og profil, noe som vil prege den planlagte kaféen i stor grad.
  • Klokkeren landhandel som tilbyr økologiske og lokalproduserte varer.
  • Berg og Blåne bunadsverksted som også har utsalg av lokalprodusert håndverk og kurs i båndfletting og redesign av klær.
  • Landskapsarkitekt
  • Musikkundervisning
  • Utleie av lokaler til kurs, møterom, foredrag og mindre virksomheter.