Nr. 2020/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Barn viser frem sukkererter
CulturaFlokk

Få Hurdal Steinerskole opp å stå

Mari Rosman / Hurdal Steinerskole vil lære barn om natur og økologi, og ønsker seg hit, til Gjøding gård. (Foto: Mari Rosman)

Publisert: 27/03/2020

Den gamle presteboligen kan bli en vidunderlig gårdsskole. Nå bretter vi opp ermene!

Vi jobber med etableringen av Hurdal Steinerskole, og sikter på den gamle presteboligen ved Gjøding gård. Vi vil starte en barneskole med fokus på økologi og natur.

Skoleprosjektet er godkjent hos Utdanningsdirektoratet for oppstart høsten 2021. Nå trenger vi din støtte for å dekke utgifter frem til vi får driftsmidler.

Vi som står bak prosjektet er en gruppe foreldre bosatt i Hurdal Økolandsby. Vår kompetanse er blant annet innen pedagogikk, ingeniørfag, kunst, design og prosjektledelse.

Skolen skal være for hele bygda. Vårt ønske er å ha den i Hurdals tidligere storstue, den gamle presteboligen. Dette er en stor villa med flott, dyrkbar hage. Bygget ligger idyllisk til ved Gjøding Gård. Denne drives økologisk og har et aktivt andelslandbruk. Skogen og vannet er nærmeste naboer. Alternative skolebygg vurderes fortløpende.

I dag fungerer presteboligen som et levende kulturhus på kveldstid. Det ønsker vi at skal fortsette. Her kan Hurdal få en unik, naturbasert skole tilknyttet et rikt kulturliv og mange ressurspersoner.

Steinerskolepedagogikken har som mål å vekke og utvikle potensialet i hvert enkelt barn på en allsidig måte. Undervisningen er en kombinasjon av teoretiske, kunstneriske og praktiske fag som får utfylle hverandre.

Vi håper at du eller noen du kjenner vil bidra for at vi skal lykkes. Vi trenger penger til godkjenning og prosjektering av skolebygg, samt løpende utgifter frem til vi får driftstilskudd fra staten.