Nr. 2019/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Teknikk koblet på planter på bord
Prosjekter på CulturaFlokk

Follow The Music

Tobakksplante koblet til en synthesizer. En syngebolle, mikrofon og loopatation. Lydutstilling av Julius Maske på Losæter i 2018 i regi av Future Farmers. Foto: Julius Maske

Et Artist in Residency prosjekt på Magerøya i Trønderlag i juni og juli 2019

I 2019 søkte vi støtte gjennom CulturaFlokk til en sommersamling for kunstnere som søker å skape bånd mellom livet i moderne storbyer og livet ute i skog, mark og vill natur. Vi ønsker å undersøke hvor vi står som mennesker og hvordan vi møter utfordringene vi nå står ovenfor, med et spesielt fokus på at vi lever med én fot i naturen, og én i kulturen.

Hvordan kan vi ha en kunstnerisk praksis med permakultur / biodynamiske tilnærminger, bruke metoder fra jordbruk inn i kunsten og få kunsten inn i jordbruket?

På en øy ut mot Norskehavet, med ørn, villsau og fisk er kunstnere og musikere fra Europa blitt invitert til å oppholde seg på Magerøya i to uker og gjøre et dypøkologisk dypdykk i naturen, for så å skape et produkt som skal presenteres for lokalbefolkningen hos Lokal.bar & Scene i Trondheim.

Prosjekteier er Hans-Julius Maske, som også er omtalt i artikkelen om BINGN-studentene