Nr. 2019/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Aktuelle bøker

Kontakt med seg selv og verden

ARNE ØGAARD

Publisert: 18/06/2019

Tidligere var denne skolens mål å utdanne bønder og gartnere. I dag har de utvidet målet til også å gjelde virkelighetssansen.

Sogn Jord- og Hagebruksskule i Aurland gir utdannelse i økologisk landbruk, men de samarbeider også med den lokale skolen og tar i mot elever på ukesopphold. De har utviklet en egen pedagogikk hvor målet er å gi elevene praktisk kunnskap, glede og indre vekst. Jorunn Barane, Aksel Hugo og Morten Clemetsen har skrevet en bok hvor de skildrer sine erfaringer og tanker om praktisk læringsarbeid i naturen. Boka er skrevet på engelsk og kan derfor bli til glede og nytte for alle rundt om i verden som nå ser verdien av skolehager, friluftsliv og håndverksaktiviteter.

Mange barn og unge får ikke mulighet til å prøve ut og utvikle sine praktiske evner. De mangler erfaring med naturkontakt og aner lite om hva som har skjedd med maten før den havner i butikken.

Mange barn og unge får ikke mulighet til å prøve ut og utvikle sine praktiske evner. De mangler erfaring med naturkontakt og aner lite om hva som har skjedd med maten før den havner i butikken. Alt dette fører til fremmedgjøring, de mangler kunnskap både om seg selv og verden og blir dermed ikke i stand til å bidra med de nødvendige endringene vi som menneskeheten nå må komme i gang med. Denne boka har som målsetting å inspirere og utdanne de unge til økoentreprenører som kan forandre. Den vil utdanne de Askeladdene som kan hjelpe oss ut av de påtrengende miljøutfordringene. Boka gir mange eksempler fra aktiviteter på ulike klassetrinn, og forfatterne er opptatt av hvordan vi kan utnytte de lokale mulighetene. Men den gir også eksempler fra Ruskin Mill, en engelsk skole for elever med spesielle behov, og fra geiteprosjektet til Mgetas venner i Tanzania. Innholdet spenner fra flatbrødbaking og saftpressing til myter og sagn, men stoffet er godt integrert. Boka gir innsikt i hva det er å være menneske og hvordan vi kan utvikle indre styrke og handlingsdyktighet. Språket er klart og av og til også poetisk. Den har vært en glede å lese. Dette er en revidert og utvidet utgave av en lærebok som tidligere er utgitt på norsk med tittelen Kunnskap for ei felles framtid.