Nr. 2019/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Gruppe på tre voksne mennesker poserer
Elise, Ingunn og Storm er prosjektansvarlige.
Prosjekter på CulturaFlokk

Kreativt verksted for unge & eldre i Trondheim

INGUNN RIPE, VITAM FOCUS / Elise, Ingunn og Storm er prosjektansvarlige.

Publisert: 18/06/2019

Felles arena for skaperglede og livskvalitet på tvers av generasjoner.

Prosjektet går ut på å skape et kreativt møtested for unge og eldre i Trondheim. Mange unge føler seg ensomme og rastløse. Behovet for å bli møtt, sett og hørt er stort. Mange eldre føler seg unyttige, ensomme og verdiløse. Ved å bringe disse aldersgruppene sammen skapes det en arena hvor de kan utfylle og motivere hverandre og skape et unikt verdifellesskap fra hjertet.

Vi er allerede godt i gang og har holdt foredrag og samlinger om prosjektet ved flere anledninger. Studenter fra musikklinja har holdt musikkinnslag, mens initiativtaker Elise Ripe Fuhre fra Vitam Focus har sunget og vist frem sine kunstverk i Healingens Hus sine vakre lokaler i Erling Skakkes gate 66. Gamle og unge har fått komme sammen, og gleden har vært stor fra begge hold.

Pengene skal gå til leie av lokalet hvor samlinger, utstillinger, konserter, kurs og foredrag skal holdes og til utstyr og materialer til det kreative verkstedet.

STØTT PROSJEKTET PÅ CULTURAFLOKK