Nr. 2018/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Skaperglede

Vårdinge by folkehøgskole

Annika Laurén, Daglig leder i Ekobanken, Sverige / Vårdinge by folkehøgskole

Publisert: 21/03/2018

Kunst og håndverk er uttrykk for et dypt grunnleggende behov hos oss mennesker for å kommunisere og tenke bilde- og formmessig i ulike materialer. På Vårdinge by folkehøgskole finnes utdanninger innenfor områdene kunst, kunsthåndverk, mathåndverk og økologisk dyrking.

Linjene heter trehåndverk, økologisk hagebruk og håndverk, kunst og håndverk, maleri og skulptur, keramikk og øko-vegetarisk kjøkken. Dessuten finnes det fjernundervisningstilbud, som økologisk dyrkning og bærekraftig urtehagedesign. I utdannelsene brukes både velprøvde og eksperimentelle teknikker, og det formidles en fordypet kunnskap om materialer og skapende prosesser. Kursdeltakerne inspireres til å koble samtidens uttrykk til gårsdagens tradisjoner og får oppdage og utvikle sitt formspråk og lære seg håndens og tankens samspill.

Dessuten finnes et såkalt allment kurs, der kursdeltakerne parallelt med sin interesse for kunst og håndverk skal få en mulighet til å våge å ta tak i sine tidligere ikke fullførte teoretiske fag og på den måten kunne påvirke sin fremtidige livssituasjon.

Vårdinge By Folkehøgskole arbeider med å utvikle arenaer for skapende kultur som pedagogisk metode. Med løpende utstillinger gjennom året, på ulike steder og i ulike former, får kursdeltakerne mulighet til å komme videre i skaperprosessene. Gjennom å være en aktiv aktør i kulturlivet kan kursdeltakerne kommunisere med og reflektere over andre mennesker via sitt kunstneriske og håndverksmessige arbeid.

Bildningens första kännetecken är en smärtsam medvetenhet om att veta för lite eller till och med ingenting alls, oavsett det man faktiskt vet. Bildningens andra kännetecken är förmågan att använda sig av det lilla man vet – att kunna se förbindelser, skapa sammanhang, förstå en mening. Det finns ingen bildning som inte samtidigt skulle vara ‘sträng och vild’
Sara Danius

Vårdinge By Folkehøgskole har arbeidet med bærekraftspørsmål alt siden starten av 1994. Folkehøgskolen fylles hvert år av nye kreative kursdeltakere, som lærer seg å håndtere materialer og kunstneriske uttrykk med ansvarsfull initiativkraft. Skolen vil formidle glede og fremtidsoptimisme og styrke kursdeltakerne i å kjenne seg delaktige i samfunnet, midt i verden, midt i nåtiden. I løpet av året 2018 kommer man til å fortsette å arbeide med en handlingsplan for Agenda 2030 – de globale målene.

Et spennende prosjekt for våren 2018 er å bygge en tekannepaviljong på Alma Löv museum i Värmland, ikke langt fra grensen til Norge. Det er kursdeltakerne på keramikkutdanningen som får tilbud om å få bygge en egen paviljong på museet, og de kommer til å gjennomføre dette bygget ved hjelp av trehåndverkutdanningens entusiastiske deltakere. I paviljongen kommer tekanner fra Vårdinge by folkehøgskole til å få en permanent utstilling!

(…) Förresten: aldrig har det funnits så många museer i världen som i dag, och det byggs ständigt nya. Inget samhälle någonsin har varit så historiskt orienterat som dagens, och aldrig någonsin har nutidens konst spelat en så stor roll inom samhället (…) Kultur är sättet på vilket ett samhälle reflekterar över sig självt. Och bildning består i att vilja se sanningen i vitögat. Få finns som vågar.
Thomas Steinfeld, författare.
Ledare i SvD 9/1 2016.

 

Økologisk dyrking er et av fagene på Vårdinge by folkehøgskole.

Skapergleden er stor blant kunst- og kunsthåndverk-elevene.