Nr. 2020/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Hagetrær med hus i bakgrunnen

Biodynamisk folkehøgskole på Ihle

Asle Vegard Bjørnerud, initiativtaker og Anne Margrethe Skansen, sekretær

Publisert: 15/06/2020

Bli med på forarbeidet til å kunne starte en folkehøgskole på Gaukom Gård! En arena for handlingsbasert kunnskap for det grønne skiftet.

Gaukom Gård har opprinnelse fra middelalderen og ligger idyllisk til med vidstrakt utsikt på Ihle i Vestre Toten. Dagens bygninger er fra 1950-tallet, da stedet var en institusjon for utviklingshemmede. I senere tid har den blitt benyttet som arbeidstreningssenter.

Gården består av flere bygninger og arealer som egner seg godt for biodynamisk jord- og hagebruk, husdyrhold, internatskole og kulturaktiviteter.

Vi lever i en tid hvor behovet for utvidet kunnskap om enkeltmennesket og landets selvforsyning er i fokus. Her skal ungdommene selv kunne oppdage og utforske hvordan et frø kan forvandle seg til en frukt gjennom tiden.

Målet med skolen er at elevene skal oppnå økt bevissthet og samfunns­engasjement gjennom å tilegne seg kunnskaper om natur og miljø, livsstil, fornybare ressurser og samspillet mellom mennesker. Etter et år ved Ihle skal de fritt kunne oppdage studieretninger og yrker som kan påvirke et grønt skift i samfunnet.

Praktisk kunnskap, selvutvikling og kreativ- og kunstnerisk utfoldelse

Skolen vil kunne tilby ungdommer fra hele verden et undervisningsopplegg hvor både læring, utforsking, selvutvikling og refleksjon er like viktig.  Det vil også bli lagt vekt på kreativitet og kunstnerisk utfoldelse, noe som kan ha stor betydning for den kognitive utviklingen hos unge mennesker, og som kan være et forebyggende tiltak mot demens i alderdommen.

Vi planlegger fem studieretninger der linjefagene vil inneholde praktisk kunnskap om biodynamisk jord-, hage- og husdyrbruk satt inn i et helhetlig samfunnsbilde. Vi vil også ta for oss den indre delen av mennesket og hvilken betydning kontakten med jord, planter, dyr og naturen forøvrig har for den mentale helsen.

Linjefagene vil inneholde temaene:

  1. Grønn teknologi – biodynamisk jord- og hagebruk
  2. Sunn livsstil – kosthold, trening, alternativ medisin
  3. Kunstig intelligens: Vil roboter overta for mennesker?
  4. Kommunikasjon og samliv
  5. Etisk samfunnsøkonomi

Felles for alle studentene er de kunstneriske fagene eurytmi, maling, modellering, sang, musikk og teater.

Vi ønsker også å tilby valgfrie fag som f. eks. birøkt og håndverksfag. Vi skal også på studieturer til utlandet (Sekem, Goetheanum, Colmar, Venezia).

Vi reparerer, bygger og planter

Utdanningsdirektoratet har godkjent planene i fem år nå, men grunnfinansieringen av skolen vil først komme når et tilstrekkelig antall mennesker ønsker å støtte dette initiativet. Lokale og sentrale politikere vil se at det fins en bredde i det antroposofiske miljøet som står bak – og virkelig ønsker et slikt tilbud til ungdommer, før de utvider statsbudsjettet. En form for egenandel, som kreves i alle nyetableringer.

Men før skolen kan settes i drift er det mange ting som må være på plass. Bygningene må restaureres, og noen må bygges om for husdyrhold. Det skal også opparbeides en biodynamisk grønnsakshage og plantes eplehage med urter og blomster for biene. Arbeidet er i gang, og vi håper på små og store bidrag til innkjøp av dyr, fôr, planter og redskaper.

Du kan støtte prosjektet på CulturaFlokk

Støtteforeningen for opprettelse av en antroposofisk folkehøyskole i Norge har opprettet et prosjekt på CulturaFlokk for å skaffe midler til innkjøp av utstyr. Alle bidrag mottas med stor takk og vil uavkortet gå til opparbeidelse av prosjektet.