Nr. 2018/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Ny giv for DEMETER i Norge

DAG BLAKKISRUD, BIOLOGISK-DYNAMISK FORENING

Publisert: 09/10/2018

Demeter er varemerket for produkter fra kontrollert biodynamisk produksjon. Fra en beskjeden start på slutten av 1920 tallet er Demeter nå en global sertifiseringsorganisasjon, som bidrar vesentlig til utvikling av biodynamisk landbruk gjennom omsetning og profilering av produktene.

Ulike grossister, som f.eks. Vitalkost og Agrossist, importerer Demetervarer til Norge. De siste 4 årene har omfanget økt betraktelig, og sammen med Demeter-vin til salg hos Vinmonopolet er verdien av importerte Demetervarer flere millioner kroner pr år.

Biologisk-dynamisk Forening har som eier av varemerket både rett og plikt til å innkreve avgift fra importører og omsetningsledd – men hvordan skal dette løses praktisk?

ENDA EN AVGIFT – ER DET NØDVENDIG?

Nå kan man jo lure på om ikke Demetervarer allerede er dyre nok, og hva som er grunnen til at det skal komme enda en avgift. Forklaringen er enkel nok. Det gis lite eller ingen tilskudd til utviklingsarbeid i biodynamisk landbruk. Det er noe som de biodynamiske foreningene i verden er ansvarlige for å drive. Med inntektene fra Demeteravgiften i f.eks. Tyskland, Sveits og Holland har det vært mulig å drive et omfattende arbeid med råd og veiledning i land som India, Nepal, Brasil og Argentina. Demeter-bevegelsen teller nå om lag 5 000 virksomheter og sysselsetter omtrent 30 000 personer!

Til nå har Norge ikke bidratt til denne utviklingen. Vi har ikke sørget for å beregne eller innkreve avgift, og vi sto i fare for å bli ekskludert av Demeter-fellesskapet. Så hva skulle vi gjøre?

INTERNASJONALE RELASJONER OG JURIDISK ANSVAR

I dialog med landbruksseksjonen ved Goetheanum i Dornach, og med god støtte fra Demeter International, har Biologisk-dynamisk Forening gjennom de siste par årene utviklet en helt ny strategi for å fremme Demeter i Norge. Vi har utviklet og tilpasset Demeter regelverket og inngått en ny avtale med Debio om revisjon av produsenter, vi har undertegnet ny avtale med Demeter International der våre plikter og vårt ansvar er klarlagt, og i juni 2018 ble Biologisk-dynamisk Forening i Norge godkjent som fullverdig medlem av Demeter International!

Avtalene med Demeter International, Debio og nytt regelverk ivaretar den juridiske siden av forvaltningen av varemerket. Det handler om trygghet for at et Demeterprodukt faktisk er det som markedsføres: et biodynamisk produkt.

DEMETERFORBUNDET

I tråd med rådene vi har fått fra Demeter international har Biologisk-dynamisk Forening valgt å se på den forretningsmessige siden av varemerket som helt separat. Det er derfor tatt initiativ til opprettelsen av et Demeterforbund, der bedrifter som produserer, foredler, importerer eller omsetter Demeter-produkter kan være medlem. En fin historisk lenke bakover til Helios er at Ib Kondrup underveis har bidratt med kunnskap, erfaringer og råd. Det har gitt et godt utgangspunkt for å vurdere hvilken retning arbeidet skulle ta. Resultatet ble et bedriftsforbund.

Med våre beskjedne ressurser ville det aldri vært mulig å etablere et apparat for innkreving av Demeteravgift, og det ville også kanskje oppleves som unødig byråkratisk og fordyrende. Gjennom å betale medlemskontingent til Demeterforbundet vil bedriftene selv kunne fastsette sin Demeteravgift ut fra en reell innsikt i behovet og mulighetene som ligger i Demeter. Med dette som utgangspunkt vil bedriftene kunne betrakte Demeteravgiften som en investering i sin egen framtid og ikke som en urettferdig tilleggsutgift. Samtidig blir det bedriftene selv som kontrollerer og oppfyller de forpliktelsene som følger med bruken av varemerket.

For oss ser dette ut som en moderne, tidsriktig modell, som bygger på tillit og samarbeid.

STYRET

Demeterforbundet har fått et meget kompetent styre: Urs Gamper, kjent som bonde, tidligere gartner ved Goetheanum, kurs- og foredragsholder, ble valgt til styreleder. Med seg i styret fikk han Totto Solvang, direktør i Vitalkost og erfaren næringslivsleder, Johan Kridih, eier og leder av AGROSSIST, og Camilla Wilse, tidligere Debio Info, nå eier av Cocos Kjøkken.

I løpet av høsten vil styret utforme Demeterforbundets endelige statutter, som også vil bli sendt på høring til diverse berørte parter.

Med slike kapasiteter i ledelsen er vi ikke et øyeblikk i tvil om at det nye initiativet vil blomstre!

Les på Demeters nettsider