Nr. 2017/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Mann jobber med hagearbeid
Kongsvinger mottak har gode erfaringer med sin kjøkkenhage.

En grønnere ventetid

Jannike Østervold

Publisert: 20/06/2017

Refugee Greenspace Initiative vil ha kjøkkenhager på asylmottakene.

Første uke i april samlet en gruppe frivillige seg i drivhuset på det Debiogodkjente småbruket til Andrew McMillion i Nes i Akershus. Der hadde de kickoff for sesongen ved å plante gulrøtter til frøavl, så frø og prikle ut i en varmebenk. Plantene skal senere plantes ut i kjøkkenhager på asylmottak i Oslo og Kongsvinger.

Refugee Greenspace Initiative (RGI) er en frivillig organisasjon som vil gi flyktninger og asylsøkere en grønnere og mer meningsfull ventetid og mulighet til å utvikle ferdigheter som senere kan komme til nytte i det norske arbeidslivet. De henter kompetanse fra en arbeidsgruppe med kompetanse fra bl.a. permakultur, skolevesen, offentlig helsevesen og mennesker som selv har kommet til Norge som flyktninger, og arbeidet støttes av blant andre Oikos, Norsøk, Nabolagshager og Norsk Permakulturforening.

Solhatt økologisk hagebruk er Norges eneste 100 % økologisk frøselskap og samarbeider med RGI ved å donere økologisk frø til prosjektene. Solhatt har fått lån i Cultura Bank.

Rezan Amen fra Ila mottak og Anne Marthe Hellgren, leder for RGI

Kjøkkenhageprosjektet blir ledet av Svein Elias Gautefall, som har gjort et pionerarbeid gjennom å etablere kjøkkenhager ved 8 asylmottak i Akershus og Oslo. Erfaringene etter to års drift var så positive at det ga grunnlag for å skalere opp prosjektet og spre ideen videre. Han opplevde at det var stor interesse blant både beboere og ansatte for tilbudet og at det virket styrkende for samholdet og miljøet på mottakene.

RGI følger opp dette arbeidet og vil skape samarbeid og nettverk mellom individer, lokalsamfunn, organisasjoner og offentlig sektor, slik at asylsøkere og flyktninger kan få et bedre liv i ventetiden gjennom å få mulighet til å bruke sine ressurser til å drive med dyrking.

Formålet med prosjektene går langt utover selve det å dyrke jorden, det bygger kompetanse og gir mulighet for at beboerne på asylmottakene kan få bruke energien sin til noe meningsfullt. I tillegg til at de får tilgang på ferske grønnsaker og frukt i sesongen gir hagearbeidet mange andre fordeler – du får frisk luft og mosjon, lærer nye ferdigheter, det virker avstressende, og det er sosialt og hyggelig. Hagen er også det perfekte stedet for språk- og kulturutveksling.

Refugee Greenspace Initiative vil gjerne ha kontakt med flere ressurs­personer og organisasjoner, som kan være med på å støtte opp om lignende prosjekter for flyktninger og asylsøkere rundt i Norge.

RGI var nominert til Oslo Miljøpris 2017.

www.refugeegreenspace.org

www.solhatt.no