Nr. 2016/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Naturskjønne omgivelser med sauer, fjord og fjell
Økologisk mat fra jord til bord

Sansegården

Publisert: 28/09/2016

Her på Sansegården lever vi, en liten gjeng av firbeinte og tobeinte. Slik begynner introduksjonen på Oslo kooperativs side om Sansegården, en liten økologisk gård beliggende ved Krøderen. Utenom gårdseierne består gjengen av 11 melkekyr, 80 geitekillinger, 3 griser, noen høner og én hest, som boltrer seg på ca. 30 mål innmarksbeite før de slippes til seters på Norefjell om sommeren.

Et idyllisk beliggende gårdsbruk som driver økologisk. En fin historie; og det blir stadig fler av disse her til lands. Men Sansegården er ikke et hvilket som helst gårdsbruk. Vi kan begynne med Veslemøy og Bjørnstjerne. De er 23 og 25 år, og bare deres unge alder vil være grunn nok til å omtale dem i landets aviser. Storavisene meldte tidligere i år at mindre enn 10 % av bøndene i dag er under 40 år. Ikke rart Krødsherads jordbrukssjef Gro Dæhlen synes det er «fabelaktig med unge som ser mulighetene og tør å satse».

Det er jo bare ikke logisk å drive en liten gård på Noresund avhengig av importert kraftfor når vi fint kan klare oss selv og oppnå bedre kvalitet med det.

Og satset gjorde de. Ikke med store fjøs, billig kraftfor og øst-europeisk arbeidskraft, men på ysteri, gardens egne ressurser og WWOOF’ere i sommerhalvåret. Ressursbasert drift med forsyning fra egen gård har vært svært viktig for landbruksgründerne. Å drive gården økologisk og kretsløpsbasert er et bevisst og gjennomtenkt valg for Veslemøy og Bjørnstjerne. «Det er jo bare ikke logisk å drive en liten gård på Noresund avhengig av importert kraftfor når vi fint kan klare oss selv og oppnå bedre kvalitet med det.»

image3

Veslemøy og Signe

I 2014 startet de og kjøpte gården av Veslemøys aldrende foreldre. Broren hadde riktignok odel, men ønsket ikke å drive gården videre. Paret, som møttes på Aurland landbrukshøgskole, hadde lekt med tanken på å starte småbruk. Da de to så muligheten, tok de fatt og la planer. I 2015 ble deres lille datter Signe født, og driften ble satt noe tilbake. En melkekvote på 30 tonn ble ikke brukt, men takket være ysteri, slakt og videresalg av egne varer klarte de å holde gården i sving.

Selv om Sansegården ønsker å ha fokus på dyrs og menneskers sanseliv, er det også økonomisk fornuft som ligger til grunn. «Vi har hele tiden vært klare på at gården skal være en matproduksjonsenhet og ikke et hobbyprosjekt», sier Veslemøy. Istedenfor år for år å jakte på høyere melkekvoter har det vært smartere å fokusere på melkeforedling som hovedinntekt. Meieriproduksjon og ysting bidrar også at man får en jevn inntektsstrøm.

Fornøyde kunder

At lokalproduserte økologiske meierivarer også vakte oppsikt hos restauranter i hovedstaden kom godt med. De ble kontaktet av den nordiske matbaren Bokbacka på Frogner, som på kort tid har blitt en svært fornøyd kunde. «Fokuset på økologisk mat fremdyrket på gammelt vis har vært avgjørende for valg av Sansegården», sier daglig leder Simon Weinberg. Han fremhever også den gode relasjonen til bøndene, som gir rom for å vokse sammen, det er viktigere enn lang fartstid i gårdsyrket.

Også Inger Lise Wingaard fra gårdsbutikken Duggurd i Bærum skryter sine unge leverandører fra Noresund opp i skyene. Duggurd videreselger gårdens oster, smør og yoghurtlignende syrnet melk med navnet silkefin og kusimre, i tillegg til kjøtt fra geit, gris og ku. Wingaard priser bøndenes fokus på dyrevelferd og tilføyer at dyrene leies helt frem til slakt, ofte slaktes dyrene av Bjørnstjerne selv. For Duggurd og andre kunder er det også viktig å vite at dyrene har mulighet for å være ute hele året. Dessuten drives det konsentrert kalving, som gjør at kuene får en sammenhengende periode om vinteren der de kan bygge seg opp til en ny sesong.

Her kommer folk som knapt nok har holdt i en spade eller ei ku, men det blir likevel en vinn-vinn situasjon der vi også kan fortelle hva matproduksjon er og hva vi synes er viktig.

Frivillige WWOOF’ere hjelper til

Når den nye sesongen er i gang, vokser gjengen på Sansegården med ekstra arbeidskraft fra frivillige WWOOF’ere. Worldwide opportunities on organic farms (WWOOF) formidler frivillige hjelpere verden over til økologiske gårdsbruk. Siden Sansegården er en brattlent gård og ikke har mulighet til å føre store maskiner over jordene, er dette en god måte å få tak i et ekstra par hender på. «Her kommer folk som knapt nok har holdt i en spade eller ei ku», forteller Veslemøy, «men det blir likevel en vinn-vinn situasjon der vi også kan fortelle hva matproduksjon er og hva vi synes er viktig.»

Etter bare tre år med drift på Sansegården Olavsbråten har de klart å få fornøyde kunder og en gård som vokser i takt med det de lokale forholdene legger til rette for. Nylig ble en slåmaskin anskaffet for å bevare flere verneverdige blomsterenger på gården, hvis bevaring gir tilskudd fra NIBIO.

For fremtiden ønsker Veslemøy og Bjørnstjerne å finne den rette balansen på gården, hvor mange husdyr kan gården ha for å være i balanse med avlinger fra jordene; finne kjernen av optimal matproduksjon på gården med det den har å by på. Alle ledd skal fungere og være fornøyde – helt fra nematode og meitemark til kunder og økonomi. De håper også at folk får øynene opp for det som skjer på Sansegården og verdsetter ansvaret de har tatt på seg med å drive bærekraftig.

Andelshavere ønskes velkommen

Fra og med neste år ønsker gjengen fra Sansegården velkommen til andels­jordbruk for inntil 50 andelshavere. Nå blir det flere som får være med på å ta ansvar for de gode verdiene, opplevelsene og produktene. Andelseierne binder seg for et halvt år av gangen, og Sansegården byr på meierivarer, kjøtt, bær, gårdsopplevelser og mulighet for å delta i gårdsarbeidet.