Nr. 2016/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

5 kjappe om norsk landbruk:

Publisert: 28/09/2016

1. Hva er nåtidens største vrangforestilling om norsk landbruk?

 Svenn Arne Lie er statsviter og tildligere landbruksforsker, en av forfatterne av boka En nasjon av kjøtthuer, Ni myter og en løgn om norsk landbrukspolitikk


Svenn Arne Lie er statsviter og tildligere landbruksforsker, en av forfatterne av boka En nasjon av kjøtthuer, Ni myter og en løgn om norsk landbrukspolitikk

At norsk jordbrukspolitikk er annerledes enn i resten av verden.

2. Hva betyr matsikkerhet i Norge (for deg)?

At vi har trygg mat og nok mat under alle omstendigheter.

3. Du sier norsk jordbruk lider av volumssyke. Forklar.

Jordbrukspolitikkens svar på alle problemer er «produser mer». Det har vært fokus på billig kraftfor, investeringsstøtte til store fjøs, tilskudd til volum istedenfor ressursgrunnlaget, driftsøkonomien og markedet og de politiske målene med landbruket. Det har gjort at jordbruk verken er økologisk, økonomisk eller sosialt bærekraftig.

4. Konvensjonell næringsoverskudd eller økologisk avlingsunderskudd?

Måten maten produseres på, er avgjørende for matkvaliteten og måloppnåelsen med jordbrukspolitikken. Jordbruk er bruk av jord. Måten vi bruker jorda på er kjernen. Det er dette som er viktig. Ikke kampen mellom ‘økologisk’ og ‘konvensjonell’.

5. Din beskjed til Landbruksministeren:

Ikke vær en kjip status quo-lakei for Leif Forsell og kommunikasjonsfolkene i Landbruksdepartementet.