Nr. 2024/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Person på stein med foss og grønn natur i bakgrunnen
Nye muligheter

Brev fra Råtrøa

HEIDI ISLAND OG TORSTEIN KRINGSTAD

Publisert: 04/06/2024

Et gammelt småbruk har fått nytt liv med milijøboliglån fra Cultura Bank. Her bor Torstein Kringstad (76) og Heidi Island (60) med sauer, høns og hund.

FRA ØKOSAMFUNN TIL EGET SMÅBRUK

Etter 8 år på Storbuan Økosamfunn var vi slitne. Vi forpaktet gården der samtidig som vi prøvde å etablere et økosamfunn. Vi måtte etter hvert gi opp ideen om et økosamfunn, og da Storbuan omsider kom for salg, innså vi at alderen jobbet imot oss for å ta en slik investering.

Gårdsbygninger i naturenVi kjøpte da småbruket Råtrøa, som ligger 600 meter over havet i Holtålen kommune. Vi falt for sjarmen og beliggenheten, og for fred og ro. I desember 2022 tok vi med oss 10 sauer av rasen gammelnorsk spælsau, 25 høns av rasen Hedemora og en berner sennenhund og flyttet.

Råtrøa er et lite småbruk, som består av to tømmerhus (våningshuset og Salomestuggu), fjøs, stabbur og et uthus, noen små jorder og ei bratt skogkledd li.

Bruket ligger på kanten av Ruglråen, en dyp canyon som strekker seg cirka 6 kilometer i landskapet øverst i Ålen, 27 kilometer fra Røros. Nede i canyonen renner elva Rugla, som kommer fra Ruglsjøen. Øverst i canyonen ligger Ruglfossen, og nederst i canyonen renner Rugla sammen i Gaula, og Gaula ender til slutt i Gaul­osen i Trondheimsfjorden.

HUS MED HISTORIE I VEGGENE

Husene på Råtrøa lå tidligere nede i Salomeråen i bunnen av canyonen, men ble flyttet opp til trøa i 1873. Rolf Engan har skrevet tre bøker om folket i Raaen, der han følger tre generasjoner på det lille småbruket der de brukte okse til arbeid og overlevde på en liten flekk jord. Bøkene følger også to av tre brødre, som i 1853 dro over til Amerika. Bøkene Salome, Salomeråens sønner og Salomeråen farvel er alle gitt ut på Snøfugl forlag. De er også nylig blitt gitt ut på engelsk på www.amazon.com/norge. Her heter bøkene Salome’s Gift.

Stor vev i vevestue

Det har ikke vært fastboende på Råtrøa siden 1970-tallet. Tidligere eier bygde selskapslokale, kjøkken og bad i fjøset, og har lagt nye tak på alle husene. «Selskapslokalet» brukes nå til kombinert verksted/vevstue og gjesterom. Vi bruker ull fra egne sauer og har så vidt kommet i gang med veving av ullryer og ulltepper. Ulla sendes til Selbu Spinneri, og vi får garn tilbake .

Sauer i snø

Sauene går ute om vinteren, men de har et uthus der de får mat og har liggeplasser. Til sommeren har vi planer om å ha sauene på beite nede i Ruglråen, og har fått SMIL-midler (spesielle miljøtiltak i jordbruket) til å tilrettelegge for beiting der det nå er vokst igjen. Hønsene blir om sommeren flyttet rundt i beitebur, en utrangert hestehenger fungerer som hønsehus i sommerhalvåret. Om vinteren bor de i permanent hus med tilgang til å være ute.

Blomster og grønne veksterVi dyrker også litt grønnsaker i pallekarmer og ved no-dig-metoden, og har plantet bærbusker og to epletrær. Vi har planer om å utvide litt etter hvert. Det er en utfordring å dyrke på 600 meter over havet med kort vekstsesong, men det er også mange fordeler. God smak, lite sykdom og ingen snegler.

Det ble en overgang å flytte ut på bygda etter å ha bodd forholdsvis tett med andre mennesker på Storbuan. På bygda må man oppsøke de aktivitetene som fins for å treffe folk. I Holtålen fins det blant annet et aktivt Husflidslag, som har møter hver onsdag og har utsalg av husflidsprodukter fra Ålentorget. Anbefales hvis man kjører forbi! Vi har også hyggelige naboer, som stikker innom for å kjøpe egg eller annet fra gårdsbutikken. Fra den lille gårdsbutikken selger vi skinn, garn, vevde produkter, egg og økologiske tørrvarer fra Norganic. Stien ned til Salomeråen går også via tunet. Ellers setter vi pris på nærheten til Røros, som har mange kulturelle tilbud og hyggelige kafeer.

SJARMERENDE HUS – OG MYE ARBEID

Person på stige støttet mot husvvegg

Da vi flyttet inn, merket vi at våningshuset var trekkfullt og forstod at huset måtte tettes. Sommeren 2023 tok vi av kledningen på en vegg og avdekket tømmerkasse, men det var ikke tømmer over alt (!) Noen steder var det bare glisne planker. Vinduene var råtne, og den eneste isolasjonen rundt vinduene var noen gamle kraftforsekker. Det sjarmerende huset var ikke fullt så sjarmerende på innsiden. Vi tok kontakt med vår bank gjennom mange år, Cultura Bank, og fikk miljøboliglån. Det skal brukes til å tette hele våningshuset utvendig, og til å bytte alle vinduer og ytterdører. Til utvendig isolering av huset bruker vi Hunton trefiber og Hunton trefiberplater, etterpå stående trekledning. Vi vil også benytte oss av resirkulert materiale så langt som mulig.

Vi gleder oss til neste vinter med tett hus!

Det er en kjensgjerning at det aldri blir slutt på oppgavene når man kjøper et gammelt småbruk. Men vi kan ikke bare gå rundt å tenke på alt som burde vært gjort, da blir vi utslitt.

Kunsten er hver dag også å være fornøyd med her-og-nå-situasjonen og nyte fred og ro og en flott natur. Dette er også en del av hverdagen her på Råtrøa.

Hilsen Heidi og Torstein

Kasser med grønne vekster dyrket ute

Heidi Island og Torstein Krigstad er kunder i Cultura Bank