Nr. 2017/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Skilt som beskriver fornybar energi foran amerikansk gårdsbruk i landlige omgivelser

Fornybar energi holder landbruket i live

Publisert: 20/06/2017

Kevin og Daryl Maas bor i Skagit County, Washington, der de vokste opp omgitt av lokale melkebønder. Som barn opplevde brødrene hvordan presset fra de lave melkeprisene og eiendomsutviklere tvang familie etter familie til å gi opp gårdene sine.

Kevin og Daryl spekulerte på om fornybar energi kunne være redningen for de små brukene og dermed være med på å snu den langvarige negative tendensen i USA, med tap av verdifull jordbruks­jord og bønder.

Innovativ energi i jordbruket

I 2007 hadde brødrene Maas et møte med melkebønder og de lokale meieriene, hvor det var bred enighet om at fermenteringstanker kunne bidra til å løse problemene. Og på det grunnlaget ble andelsselskapet, Farm Power Northwest LLC, dannet samme vår.

Med sine fermenteringstanker er brødrene Maas innovatører på sitt område. De demonstrerer banebrytende muligheter innenfor fornybar energi teknologi og dens potensiale for meierier, miljøet og lokalsamfunn.

En fermenteringstank er typisk en del av et rensesanlegg og er en form for biogasstank. I tankene blandes det biologiske avfallet anaerobt, altså uten oksygen, og varmes opp til omkring 35 grader Celsius. I prosessen omdannes en del av det organiske materialet til metan og karbondioksyd, hvor metanen brukes til å produsere strøm i en generator. Spillvarmen brukes så til å varme opp fermenteringstanken til dens driftstemperatur, og dermed utnytter biogassprosessen ressursene svært effektivt.

Suksess i trange tider

Til tross for den innovative ideen var timingen og de økonomiske omstendighetene i 2007 ekstremt utfordrende. Kevin og Daryl møtte snart et kor av avvisninger fra finanssektoren, hvor de fleste verken hadde erfaring med eller interesse for å finansiere prosjekter innen fornybar energi. Selv om teknologien var sterkt forbedret, var amerikanske banker og landets melkeprodusenter stadig skeptiske til fermenteringstankens verdi og langtidsholdbarhet. Mens det fantes tusentalls av disse nyttige systemene i Europa var det på slutten av 2007 mindre enn 100 over hele USA.

Ikke desto mindre satte Kevin og Daryl fart på utviklingen. Nøkkelen til suksess fant de med den felleseide fermenteringstanken. Det ga en risikospredning, mens fordelene fra en større og mere effektiv fermenteringstank kunne spres ut over en gruppe gårder. Resultatet var signifikant lavere kostnader, større prissikkerhet på strø, bakteriekontroll og vannkvalitet og muligheter for inntektsdeling. Disse fordelene var med på å styrke de små gårdene som deltok i samarbeidet da det amerikanske systemet for priskontroll på melk kollapset ved utgangen av 2008, og mange små melkebønder måtte gi opp og legge ned produksjonen.

I dag eier og driver Farm Power fem anaerobe fermenteringstanker i det nordvestlige USA og arbeider med 15 gårder. Til sammen produserer gårdene og deres tanker opp til 5,25 MW fornybar elektrisitet.

Kampen for den lokale matvareproduksjonen

Det var Beneficial State Bank som endte opp med å finansiere Farm Powers lån. Banken driver utlån med tredobbel bunnlinje og er opptatt av å motvirke en rekke negative tendenser i verden og USA. Spesielt er de opptatt av å motvirke klimaendringer og at de lokale produsentene forsvinner til fordel for industrielle fødevareprodusenter. Derfor har et utlånsprosjekt som Farm Power med sine systemer for fornybar energi som gavner det lokale jordbruket høy verdi for banken.

Beneficial State Bank var sikker på at prosjektet ville lykkes både teknisk og økonomisk, og ikke minst at brøndrene Maas ville lykkes i sin misjon om å hjelpe sine naboer og fremme bruken av fornybar energi i landbruket. Dette er et eksempel på hva banken kaller ‘Beneficial Banking’.