Nr. 2013/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Joakim Hauge omgitt av planter.

Sahara Forest Project høster i ørkenen

Ingrid Schiefloe, Communication Manager, The Sahara Forest Project

Publisert: 28/02/2013

Midt i et enormt industriområde ute i Qatars ørken ligger det første anlegget til Sahara Forest Project, et nyskapende og konkret tilsvar på energi-, vann- og matutfordringene.

Sahara Forest Project bruker det vi har nok av til å produsere det vi har for lite av. I ørken og med saltvann og CO2 skapes ren mat og energi, rent vann og grønne arbeidsplasser.

„Sahara Forest Project er ikke for godt til å være sant. Det er integrerte miljøløsninger for bærekraftig produksjon av mat, vann og energi i ørkenområder. Vi benytter velprøvde og kommersielle teknologier. Det unike er at vi utnytter og utvikler synergiene mellom teknologiene“, sier Joakim Hauge, CEO i Sahara Forest Project.

Under FNs klimaforhandlinger i fjor ble de første agurkene plukket i Sahara Forest Projects pilotanlegg i Qatar. I 2013 er den første byggavlingen høstet. Visjonen er blitt virkelighet.

En oase i ørkenen

I februar 2012 inngikk Sahara Forest Project et partnerskap med gjødselsgigantene Yara og Qatar Fertiliser Company (Qafco) for å bygge et pilotanlegg i Qatar. I november samme år sto det ferdig.

I Mesaieed Industrial City, fire mil utenfor Qatars hovedstad Doha, mellom gassanlegg, raffinerier og fabrikker, ligger Sahara Forest Projects pilotanlegg på 10 000 kvadratmeter. Der dyrkes agurker i et saltvannskjølet drivhus. Utendørs vokser blant annet ruccola, bygg og ulike ørkenplanter i tillegg til vekster som gror og trives i jord med høyt saltinnhold (halofytter). Fornybar energi produseres ved Qatars første anlegg for konsentrert solkraft og av tradisjonelle solcellepaneler. Forsøk gjøres ved regionens største forskningsanlegg for alger. Et kjølekonsept basert på fordamping, ved at saltvann renner nedover og ørkenvind blåser gjennom kartongmembraner, brukes både ute og inne i drivhuset. Solenergi brukes til å drive vifter som trekker luft gjennom membranene i drivhuset, oppvarming av drivhuset når nettene er kalde og til å drive et avsaltingsanlegg, som produserer ferskvann. Etter fordamping- og avsaltingprosessene er det blitt en lake med saltinnhold på rundt 30 prosent. Saltlaken ender i en dam hvor rent salt utvinnes. Saltvann kommer fra den Persiske Gulf og fraktes i rørledninger inn til industriområdet i ørkenen.

Sahara Forest Project skaper re-vegetasjon og grønne arbeidsplasser gjennom lønnsom produksjon av mat, vann, ren elektrisitet og biomasse i ørkenområder. Illustrasjon: Sahara Forest Project
Sahara Forest Project skaper re-vegetasjon og grønne arbeidsplasser gjennom lønnsom produksjon av mat, vann, ren elektrisitet og biomasse i ørkenområder. Illustrasjon: Sahara Forest Project.

Kompetanse og kapital

„Fremtidens miljøløsninger skapes når de beste ingeniørene, teknologene og vitenskapsfolkene samarbeider med ledende kompetanse innen finans og filantropi. Når vi skal utvikle morgendagens løsninger kan vi ikke ha et ensidig fokus på teknologi. Løsningene skal ikke bare fungere teknologisk, de må også spille på lag med samfunnets og næringslivets behov“, sier Joakim Hauge.

Sahara Forest Project har et Advisory Board som består av Leiv Askvig, administrerende direktør i Sundt AS og styreleder ved Oslo Børs, Ingrid Stange, leder Formuesforvaltnings arbeid innen sosialt ansvar og grunnlegger av blant annet Partnerchip for Change, og Elisabeth Grieg, medeier og styreleder i Grieg Group og innehaver av en rekke andre styreverv.

„Gjennom vårt Advisory Board har vi muligheten til å ha en tett dialog om utviklingen av Sahara Forest Project med noen av Norges fremste kapasiteter innen næringsliv og filantropi med stort engasjement for positive miljøløsninger. De har bidratt med kapital, men minst like viktig er bidraget fra Advisory Board-medlemmene gjennom deres kunnskap og erfaring og det nettverket de besitter“, sier Hauge.

Trippel bunnlinje

Sahara Forest Project er satt opp for å realisere en trippel bunnlinje.

„Vi ønsker å utvikle prosjekter som er bra for folk, bra for miljøet og har finansiell lønnsomhet. Sahara Forest Projects virksomhet fokuserer på rådgiving og teknologiutvikling, samt implementering og operasjonalisering av anlegg. Gjennom driften av pilotanlegget i Qatar ønsker vi å optimalisere det teknologiske samspillet og høste driftserfaringer som gjør oss i stand til å gå videre til større anlegg og kommersiell produksjon“, sier Hauge.

Sahara Forest Project’s advisory board består av (fra venstre) Elisabeth Grieg, Leiv Askvig og Ingrid Stange.
Sahara Forest Project’s advisory board består av (fra venstre) Elisabeth Grieg, Leiv Askvig og Ingrid Stange.

Jobber med Jordan

Etter å ha blitt introdusert til kongen av Jordan Abdullah II, inngikk Sahara Forest Project en avtale med Aqaba Special Economic Zone Authority i 2011. Sahara Forest Project forpliktet seg til å levere tre omfattende mulighetsstudier i Jordan. Undersøkelsene er gjennomført, støttet og finansiert av norske myndigheter. Avtalen innebærer også at Sahara Forest Project har fått tilgang til et område på 200 mål i Jordan for et test- og demonstrasjonssenter og ytterligere 2000 mål for videre utbygging senere.

„Sahara Forest Project handler ikke om å bygge piloter. Vi tenker stort og lønnsomt, men tar samtidig steg for steg. I Qatar tester vi nå, i samarbeid med Yara og Qafco, ut teknologiene og synergiene for å optimalisere løsningene. Vi jobber samtidig videre med planer i Jordan og vil vurdere andre steder i verden“, sier Hauge.

I lavtliggende områder med begrenset vann og matsikkerhet, men med store muligheter for fornybar energi, kan Sahara Forest Project tilby en fremtidsrettet løsning med et betydelig lønnsomhetspotensial.

Sahara Forest Project er kunde i Cultura Bank