Nr. 2016/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Barn med hakker
Barn fra Kododo med hakker

Innsamling til skolemat i Tanzania

Erling Krogh

Publisert: 28/09/2016

Årets innsamlingsaksjon i Cultura Gavefond går til Mgetas venner, som driver prosjekter i Tanzania. Mgetas Venner har satt i gang dyrknings- og skolematprosjekter på barneskoler med til sammen ca. 1000 elever. Elevene får nå lunsj 2–3 ganger i uka. Uten mat i magen er det umulig å lære.

Mer enn 75 % av befolkningen i Tanzania bor fremdeles på bygda. Der jobber 90 % av kvinnene og 85 % av mennene med landbruk, de aller fleste som småbrukere. Om lag en tredjedel av bygdefolket har inntekter under fattigdomsgrensen.

I dag er det 55 millioner innbyggere i landet. Med en fødselsrate på 5 barn pr. kvinne vil det bo 110 millioner i landet i 2040. Vi vet at jorda er stadig mer utpint av lang tids ensidig dyrkning av for eksempel mais. Bruken av trekull til oppvarming og matlaging har ført til avskoging og erosjon. Likevel er det muligheter. Bedre bruk av lokale ressurser gjennom kompostering, samplanting i landbruk og treplanting kan både styrke jordas fruktbarhet og gi økte avlinger.

For å endre situasjonen trenger barna kunnskap om bærekraftig landbruk. Mgetas venner driver prosjekter i Uluguru-fjellene og er årets innsamlingsaksjon i Cultura Gavefond. Sammen med Solomon Nicholaus og lokalbefolkningen har Mgetas Venner, satt i gang dyrknings- og skolematprosjekter på barneskolene i de avsides landsbyene Kododo og Lukunguni med til sammen ca. 1000 elever. Elevene får nå lunsj 2–3 ganger i uka. Ved siden av å lære bærekraftig landbruk gjør elevene det langt bedre i skolefagene når de lærer teori av gjøre praktiske oppgaver de kjenner seg igjen i. Dette prøvde samarbeidspartnerne først ut i to andre barneskoler i fjellene. I begge skolene økte andelen elever som besto den teoretiske 7. klasseeksamenen fra ca. 25 % til over 60 % på ett år.

Elever i sving i åkeren

Elever i sving i åkeren

I juli bevilget regjeringen i Tanzania 700 000,- kroner til lærerboliger ved ungdomsskolen der Mgetas venner har bygget jenteinternat. Også regjeringen verdsetter innsatsen i fjellene. Noen utro tjenere i det offentlige systemet forsøkte å inndra midlene ved å sette frist på 10 dager for lokalbefolkningens bidrag – å grave og jevne ut grunnen for boligene. Som i eventyrene syntes dette som en umulig oppgave, men her kom midler fra Mgetas venner til nytte. Mer enn 250 arbeidere fra bygda fikk mat og lønn og jobbet intenst noen dager, og det er klart for bygging.

Ellers går pengene fra innsamlingsaksjonen i sin helhet til skolematprosjekter i nye landsbyer i fjellene og til oppbygging av utviklingssenteret for bærekraftig landbruk og entreprenørskap i Luale, som vi skrev om i Pengevirke 1/2016. Foreløpig har ikke et rødt øre gått til administrasjon. Disse utgiftene er dekket gjennom andre private midler. Barna i Uluguru-fjellene er takknemlige for alle bidrag.

Støtt Mgetas Venner på konto 1254 62 29821