Nr. 2014/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Alm gård

Publisert: 18/02/2014

Flott resultat av innsamlingsaksjon i samarbeid med Cultura Gavefond– aksjonen fortsetter frem til februar 2015.

Etter at Trygve og Erna Sund gjennom et livslangt arbeid hadde bygget opp Alm Østre på Stange i Hedmark til en biologisk-dynamisk kretsløpsgård, ble gården omgjort til en stiftelse. Tre familier dannet et ansvarlig selskap, som nå står for den daglige driften.

Pierre Sachot og Rebekka med deres 3 barn var med i hele omdanningsprosessen og kunne dermed bidra mest til kontinuiteten i driften. Reinhart Gatzsche med Ann kom noen måneder før Trygves død og vokste inn i ansvaret for grønnsakshagen og abonnementsordningen. Cord Culemann med Annieka og 3 barn sluttet til seg et halvt år seinere og utvikler nå målbevisst fjøset med melkekuene og det øvrige dyreholdet med sauer, høns og griser. Arbeidet fortsetter i Trygves og Ernas ånd ved at gården drives med hjelp av lærlinger, praktikanter og frivillige.

Overgangen fra familiegård til stiftelse har naturligvis vært en utfordring. Nye sosiale former måtte utformes samtidig med at den fortløpende virksomheten i jordbruket måtte opprettholdes og utvikles. I denne tiden var det en viktig støtte å oppleve at det fantes en krets mennesker rundt Alm Østre som med varme, gode tanker og handlinger ville bidra til fortsatt biologisk-dynamisk drift.

Å overta en gård med stor gjeld innebærer en belastning med renter og avdrag. En støttegruppe ledet av Ellen og Knut Dannevig startet derfor en innsamlingsaksjon i samarbeid med Cultura Gavefond. Tilsammen er det nå kommet inn kr 430 000 fra i alt 130 bidragsytere, og dette har redusert gjeldsbelastningen til et levelig nivå.

De tre familiene i det ansvarlige selskapet tror det blir viktigere og viktigere for de biologisk-dynamiske gårdene at det finnes en krets mennesker som slutter seg sammen om ‘sin gård’, en gård de kjenner seg hjemme på og forbinder seg med. En slik støttegruppe kan organiseres på flere ulike måter, det kan for eksempel være en ‘Venneforening Alm Østre’. Det kan også være trofaste kunder som vil forbinde seg nærmere med gården og bidra med råd og dåd. Det finnes mange muligheter for personlig engasjement for mennesker som ønsker å bidra. På Alm Østre søker de også nye mennesker som kan tenke seg å bli medlem i stiftelsens styre.

De tre familiene på Alm uttrykker en hjertelig takk for alle gavene de har fått. Det gir dem styrke å vite at det finnes mennesker rundt Alm Østre som vil gården vel!

Støttegruppen vil imidlertid fortsette sitt arbeid frem til februar 2015 slik at gården er enda bedre sikret hvis det skulle komme trangere tider. Penger kan du sette inn på konto 1254 20 21258. Om noen ønsker tilsendt giro eller mer informasjon, ta kontakt med Ellen og Knut Dannevig på telefon 62 57 19 29 eller 91 35 46 63.