Nr. 2018/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Markens grøde – jordbruk og fordeling

I samarbeid med jorda

ARNE ØGAARD

Publisert: 10/10/2018

Kommer en til Vestre Aschim gård må en legge fra seg alle skjematiske forestillinger om økologisk landbruk. Her utvikles kunsten å samarbeide med en levende jord.

Vestre Aschim ligger på Hadeland med utsikt mot Randsfjorden. Her hadde de gamle vikingkongene en gang sine gårder. Men skriftlige kilder om eierforholdene på denne gården går kun tilbake til 1497. Etter dette året vet en at gården er blitt drevet av slekten til Kristin Swärd. Hun tilbragte barndommens somre på denne gården, som var et fast holdepunkt i hennes oppvekst, og da den barnløse onkelen døde, kunne hun overta gården på odel. I 1990 flyttet hun dit sammen med sin mann Johan Swärd, en sentral person i det biologisk-dynamiske arbeidet.

De første årene hadde de sauer og dyrket korn sammen med belgvekster, men i dag klarer de seg uten disse tradisjonelle hjelpemidlene i det økologiske jordbruket. Johan forteller at frittlevende mikroorganismer fikserer tilstrekkelig med nitrogen og at mykorrhizasopp frigjør tilstrekkelig med fosfor. For mange vil det sikkert virke som et under at avlingene øker jevnt under slike forhold, men det gjør de faktisk. Det kan ha å gjøre med at de bare dyrker eldre sorter, sorter som ikke er fremavlet for kunstgjødseldyrking.

For å se dette innholdet er du nødt til å godta informasjonskapsler for følgende kategorier:
statistics, marketing.

ARTSMANGFOLD

På gården dyrkes det 70 ulike korn­sorter og 20 potetsorter, men de dyrker bare 15 sorter for salg. I de siste årene har de internasjonale frøselskapene ved hjelp av intens lobbyvirksomhet klart å skaffe seg så godt som monopol på frøhandel. Også i Norge er det sterke begrensninger på i hvilken grad bønder kan utveksle frø med hverandre. Men på den andre siden er det mange som kjemper for å ta vare på genetiske ressurser, og Johan får støtte i sitt arbeid i et prosjekt med mål om å forbedre artsmangfoldet i kulturlandskapet. Dette er et stort og komplekst område hvor en kan savne vanlig fornuft, men enkelt kan det sies at gården får statlige tilskudd for å bevege seg på kanten av loven. Dette er et arbeid som blir høyt lovprist av mange, både de som er opptatt av genetisk mangfold og de som av helsemessige årsaker ikke tåler moderne kornsorter.

Mann og kvinne ved dyrket mark

Kristin og Johan Swärd. Foto: Differ Media

TØRKESOMMER

Mens mange kornbønder er rammet av tørke, har Johan høstet en god avling med svedjerug. I økologisk landbruk må plantene sende røttene dypere ned for å finne næring, og det vil være en fordel i en tørkesommer, men Johan understreker at rugen har spesielt dype røtter. I de siste årene har han ikke trengt å vanne, men i år har han vannet grønnsaker og poteter. Gården deltar også i et samarbeid med VitalAnalyse hvor målet er å forsterke humuslaget ved å forbedre ionebalansen. Dette gjøres ved å tilsette små tilskudd av bestemte mineraler, men i sammenheng med tørken slo ikke dette heldig ut. Kristin og Johan håper imidlertid at resultatene kan bli bedre i et normalår og vil fortsette å være med i dette arbeidet, som har gitt gode resultater i Tyskland.

VIRVELMEL

Virvelkvern brukt i melproduksjon

Virvelkvernen. Foto: Arne Øgaard

I det jeg ankommer gården er det full aktivitet i mølla i det gamle stabburet. Her arbeider to steinkverner og en virvelkvern. I den siste blir kornet kastet inn mot steinveggen av en roterende propell inntil melet blir så fint at det kan blåses inn i en stor oppblåst sekke­lignende sak hvor det til slutt virvler ned i en beholder. Dette melet er finere enn siktet hvete, men det inneholder alle kornets næringsstoffer. Det egner seg ypperlig til finere bakverk. Sist jeg besøkte gården fikk vi skillingsboller bakt av virvelmel, og det var en opplevelse flere husker ennå, mange år etterpå.

FACEBOOKSALG

Norges Bonde og småbrukarlag har organisert direktesalg gjennom REKO-ringer. Det vil si at du melder deg inn på en Facebookside som gjelder for ditt distrikt. Her presenterer bøndene sine produkter, og du bestiller det du skal ha. Til bestemte tidspunkt møtes dere så på en sentral plass i ditt område hvor varene utleveres. Vestre Aschim gård er med i ringene både på Hadeland og i Ringerike. Gården er også med i Økologisk Spesialkorn, som maler melet sitt i Sigdal, og de leverer hele korn til den lille butikken Mølleren Sylvia i Oslo, som maler mel til kundene.

Besøket ble avsluttet med en hyggelig lunsj sammen med Johan, Kristin og to wwoofere. En fransk gutt hadde funnet veien til gården og ei norsk jente, som gledet seg over endelig å ha valgt denne aktive ferieformen. Brødet var hjemmebakt av gårdens mel, og nykokte egg var fra gårdens høner. Rundt om på kjøkkenet sto nyprodusert eplegele, solbærsaft og solbærsyltetøy.

Ann Kristin og Johan Swärd er kunde i Cultura Bank