Nr. 2017/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

En gruppe samlet i Tanzanias fjeller

Cultura Gavefond i 2016

Innsamlingsaksjon for jenteinternat og skolematprosjeker i Tanzania

Publisert: 23/03/2017

Cultura Gavefond har støttet mange ulike prosjekter i 2016.

Ad Infinitum

Støtte til forestilling/seminar med musisk samhandling mellom utøvende kunstnere fra ulike genre og publikum.

Grønt Samvirke

Støtte til oppstart av Grønt samvirkelag, et kooperativ av husholdningeri Oslo Sørøst.

ByVerkstedet

ByVerkstedet har fått støtte til kjøp av teknisk utstyr til et mentorprogram for filmproduksjon, for ungdommer i alderen 15–25 år i Gamle Oslo. ByVerkstedet drives i stor grad av frivillig arbeid.

Jordbruk i Camphill Landsbystiftelse

Camphill

Camphill Landsbystiftelse i Norge fikk støtte til markeringen av sitt 50 års jubileum.

Tjensvoll fotballklubb

Tjensvoll fotballklubb jobber med integreringsgrupper i Stavanger. De arrangerer fjelltur og hyttetur for å gi alle et tilbud som mange av ungdommene ellers ikke hadde hatt mulighet til å være med på. Gruppene består hovedsakelig av barn og ungdom i alderen 13–19 år.

Kore

Kore er en digital database for forskning på jorbruk og matkvalitet. Gavefondet har støttet videreutvikling av Koredatabasen for å gjøre den mer brukervennlig.

Eco Moyo

Støtte til veksthus og frukthage til studenthjem i Kenya.

Matprisen 2016 til Maaemo

Matprisen

Matprisen 2016 fikk støtte til gjennomføringen av prisutdelingsarrangement på Vippa i Oslo.

Aleneforeldreforeningen Akershus

Aleneforeldreforeningen Akershus har fått støtte til å arrangere aktivitetsuke i Kristiansand. Foreningen subsidierer aktivitetene slik at alle barn skal kunne delta, uavhengig av familiens økonomiske situasjon.

Kirkens bymisjon, Tromsø

Kirkens bymisjon fikk støtte til innkjølp av arbeidsklær til sin framtidige Småjobbsentral. Den skal formidle jobber for fattige tilreisende fra Europa og flyktninger/asylsøkere med arbeidstillatelse.

Robert Lunds Minnefond

Nikotinfrie barn og ungdom – unge ambassadører – har fått støtte til innkjøp av bøker til prosjekt rettet mot 7. klasse ved barneskoler i Sør-Trøndelag og Oslo.

Institutt for sosialterapi

Institutt for sosialterapi fikk støtte til å sende en representant til verdenskongressen for funksjonshemmede i Russland.

Vår nye jord

Landbruksgruppen Vår nye jord, som er startet av elever fra BINGN-programmet, har fått støtte til å få trykket opp en fullstendig kontakt-katalog over den biodynamiske bevegelsen i Norden.

Fra jord til bord

Fontenehuset et i Hønefoss har fått støtte til kjøp av andeler i økologisk gartneri for å bedre mattilbudet til medlemmene. Fontenehuset er et lavterskeltilbud som er åpent for alle med psykiske helseplager, og brukere og medarbeidere lager daglig lunsj sammen, som selges til selvkost.

Kulturkoblingen

Støtte til et prøveprosjekt for å gi arbeidstrening for ungdom i Hedmark, for å forhindre dropout fra skolen. Kulturkoblingen er en ideell og demokratisk forening.

Fagdag Oikos

Oikos har fått støtte til et fagseminar om urbant og bynært landbruk i Skien.

Samisk Kunstnerforbund

Samisk kunstnerforbund fikk støtte til trykking av kunstkatalog for utstillingen ÁIGEMÁTKI – TIDSREISE – TIME TRAVEL. En jubileumsutstilling som skal vises i Norge, Sverige, Finland og Nordvest-Russland i 2017–2019.

Arne Abildgaard

Arne Abilgaard har føtt støtte til reiseutgifter og faglitteratur i forbindelse med forprosjekt for lærebok i produksjon av økologiske bakevarer.

Resultat av løpende innsamlingsaksjoner

Innsamlingsaksjon for Alm gård

I 2016 ble det samlet inn i alt kr 24 700,- til Alm gård.

Innsamlingsaksjon for Mgetas venner

I 2016 ble det samlet inn i alt kr 12 750,- til jenteinternat og skolematprosjekter i Uluguru-fjellene i Tanzania.