Nr. 2014/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Om Cultura gavefond

Publisert: 17/02/2014

Cultura gavefond er opprettet med utgangspunkt i verdigrunnlaget som Cultura Bank bygger på, og har til oppgave å støtte utviklingsoppgaver innenfor bærekraftig og samfunnsnyttige formål.

For tiden har gavefondet dessverre ikke kapasitet til å støtte store prosjekter som trenger store beløp. Fondet prioriterer derfor prosjekter der mindre beløp kan gjøre stor nytte. Fondet gir ikke generell driftsstøtte, men prioriterer konkrete prosjekter.

Neste søknadsfrist er 15. august 2014.

Mer informasjon om gavefondet

Prosjekter som har fått støtte i første halvår 2014:

Nyland gård

Silje og Aslak Indreeide eier og driver småbruket Nyland på Trautskogen. Mye av jorda hadde begynt å gro igjen, og de utvider nå med ny jord, som skal drives økologisk. Lokaler på gården settes i stand til kursvirksomhet innen yoga og økologisk hagebruk, og det planlegges et tilrettelagt arbeidstilbud. I tillegg vil de ha forskjellige kulturaktiviteter.

Naturfellesskapet i Eidsfoss og Hof

Utviklingsprosjekt for å etablere et bærekraftig landbruks-, nærings- og bofellesskap i Hof kommune, med særlig fokus på alternative boformer, selvforsyning, matproduksjon, forskning og utvikling. De vil etablere en allmenning som organisasjonsform for å administrere fellesskapet og aktivitetene på landområdet. Prosjektet ønsker at arbeidet med å etablere en god organisasjonsstruktur også skal komme lignende prosjekter til gode i fremtiden. Gavefondet har støttet prosjektet med bidrag til juridisk bistand.

Abel stå opp

Et tverrfaglig kunstprosjekt med skuespill, eurytmi og musikk, som formidler poesien og livsbiografien til den kjente tyske etterkrigstidspoeten Hilde Domin. Hun var jøde og levde i landflyktighet under naziregimet. Forestillingen handler om et menneske som mister sitt hjemland, familie, venner og ikke minst sine rettigheter, men tross alt beholder livsmotet og en enestående tro på mennesket.