Nr. 2018/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Fellesbilde av kor
Eurytmi, språk og musikk står sentralt hos Camphill
Nytt fra Cultura gavefond

Nye prosjekter – Cultura Gavefond

Publisert: 18/12/2018

Et utvalg av prosjekter som har fått støtte fra Cultura Gavefond, fra november 2017 til august 2018

LØPENDE INNSAMLING

Gavefondet har organisert en løpende innsamling til støtte for Alm gård, som går over hele året 2018.

CULTURA GAVEFOND OG CULTURAFLOKK FORMIDLER GJERNE DIN JULEGAVE

  • Julegave til Alm gård – bli med på å redusere gjeldsbelastningen for denne biologisk dynamiske gården som er omdannet fra familiegård til stiftelse (konto 1254 20 21258).
  • Julegave til Cultura Gavefond, som gjør det mulig for gavefondet å støtte flere gode prosjekter (konto 1254 05 19208).

Du kan også gå inn på folkefinansieringsplattformen culturaflokk.no og gi en julegave til et av prosjektene som er publisert der, for eksempel Isandis folkehelseprosjekt i Sør Afrika (se artikkel side 4–5) eller Veien ut’s prosjekt for rehabilitering av rusavhengige (se artikkel side 6–7).

HANNES MIKROBAKERI

Hannes Mikrobakeri startet opp i september 2017 hjemme på kjøkkenet. Konseptet er ekte surdeigsbrød av økologiske, opprinnelige kornsorter. Hannes mikrobakeri ønsker å holde liv i gamle matlagingstradisjoner og bevare de opprinnelige kornsortene og håper etter hvert at bakeriet kan bli en møteplass for formidling og matopplevelser. Mikrobakeriets drift er på Ødeverp Andelsgård, Øvre Eiker.

Ferskt bakverk på bord

Bakverk fra Hannes mikrobakeri

HEGLI SELVBERGINGSBRUK

Andelslandbruk på Hegli gård i Nannestad. Gavefondet har støttet innkjøp av en tohjulstraktor til bruk i hage- og jordarbeid.

FRILUNDS VENNER. ÅPEN GÅRD MED LÅVEKONSERT

Frilunds venner har sin virksomhet knyttet til Frilund gård på Bjørkelangen, en av de eldste biologiskdynamiske gårdene i Norge. Gården har melkeproduksjon, grønnsaker, urter, frøproduksjon, driver andelslandbruk og har forskjellige publikumsarrangementer, herunder Åpen gård og låvekonserter.

Mennesker sitter ved skilt som inviterer til låvekonsert

Frilund inviterer til åpen gård

SOPPDYRKING PÅ KAFFEGRUT

Gruten AS har fått støtte til å bygge en soppfarm for å dyrke østerssopp på kaffegrut, som samles inn med el-lastesykkel fra bedrifter, offentlige kontorer og kaffebarer.

BRAVE HEART

Brave heart har siden 2011 jobbet med flyktninger i Zambia i en flyktningeleir kalt Meheba. Der bor ca 20 000 flyktninger hvor mesteparten er barn og ungdom. De som jobber der er frivillige sykepleiere og leger fra Norge. Gavefondet har støttet et helse/jordbruksprosjekt for planting av Moringa, et fantastisk næringsrikt tre. Prosjektet sysselsetter lokale folk, vil skape matproduksjon, ny kunnskap og er positivt i et miljøperspektiv da treplanting er bra for CO2 regnskapet.

TEATERGRUPPE BORGEN

Kvinner øver i flerkulturell teatergruppe

Øvelse i flerkulturell teatergruppe

Støtte til flerkulturell teatergruppe for kvinner. Gruppen skal jobbe med kulturelle forskjeller for å skape økt forståelse, toleranse og åpenhet, bidra til språkutvikling gjennom å utforske rytmen i språk og ord og gi deltakerne mulighet til å uttrykke seg på andre måter enn gjennom språk i en hverdag der de ofte kommer til kort på grunn av språkbarrierer.

SOROPTIMISTENE

Ringerike soroptimistklubb har fått støtte til et prosjekt som skal gi kvinner og barn som bor på transittmottak tilbud om meningsfulle aktiviteter og gode opplevelser, sammen med norske barn og ungdommer i lokale lag eller foreninger. Ringerike Soroptimistklubb er en del av Soroptimist International, et verdensomspennende kvinnenettverk som arbeider for å bedre kvinners og jenters levekår lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

PLEASE MIND THE GAP

Please mind the gap har fått støtte til et samarbeidsprosjekt med Blå Kors kontaktsenter, der gjestene hos Blå Kors får opplæring og arbeidspraksis med innendørs dyrking av spirer og mikrogrønt i hydrokulturer. Spirene/mikrosalaten skal serveres i Blå Kors sin egen café, men meningen er at det også skal bli et eget, selvstendig foretak.

DIALOGOS: SEMINAR MED NICANOR PERLAS

Dialogos medie- og ressurssenter har fått støtte til å arrangere et seminar med Nicanor Perlas, som ble avholdt i forbindelse med Steineruka. Seminaret ble arrangert i samarbeid med Rethinking Economics, Cultura Bank og Framtiden i våre hender. Temaet var framveksten av kunstig intelligens og hvordan dette virker inn på den økonomiske utviklingen som rammebetingelser for menneskelig utvikling og en levedyktig klode.

Unge øver på ballett

Ballettøvelse i Studio Nille, Larvik

STUDIO NILLE

Ballettskole i Larvik, har fått støtte til prosjektet Dans til glede, gratis danseundervisning til unge med innvandrerbakgrunn.

CAMPHILL KULTURPROSJEKT ‘SYNGENDE NATT’

Støtte til prosjektet Syngende natt, et program med eurytmi, språk og musikk, med verket Tycho Brahes Drøm fra komponisten Bernt Kasberg Evensen. (Se bilde øverst på siden)

KJØKKENHAGE – MATPRODUKSJON I GAMBIA

NorAfriends er en frivillig humanitær organisasjon som jobber for å fremme utvikling gjennom å bygge og drive en skole i landsbyen Darisalameh i Gambia.

NorAfriends er opptatt av aktiv samfunnsdeltakelse og jobber bevisst med å engasjere og involvere landsbyen slik at det er landsbyen som eier prosjektet.

Kvinne ved skilt ved restaurant

Populær coffee shop i Malawi

CATHERINES COFFEESHOP I MALAWI

Gavefondet har gitt støtte til innkjøp av utstyr til etablering av en coffeeshop i Malawi. Catherine har fått byggehjelp i landsbyen til å sette opp en bod og trengte penger til å kjøpe inn bord og stoler, servise og annet utstyr.

SENIORAKTIVITET. ADHD NORGE, AKERSHUS FYLKESLAG,

Gavefondet har støttet tiltak for seniorer med ADHD diagnose, som ofte er en isolert gruppe, da de har hatt store problemer med å skaffe seg et sosialt nettverk hele livet. Tiltaket skal gi dem muligheten til å treffe andre i samme stilling og samtidig gi dem en minneverdig naturopplevelse.