Nr. 2016/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Penger i gress
Penger i gress

Penger er som gjødsel

Arne Øgaard

Publisert: 25/09/2016

Cultura Bank er opprettet for at de pengene vi ikke selv bruker i kortere eller lengere tidsrom skal strømme til mennesker med gode initiativ. Det kan være bønder som vil dyrke økologisk, møllere og andre som vil foredle økologiske varer og virksomheter som vil omsette økologiske produkter.

I økologisk jordbruk er kretsløp et sentralt begrep. Det gjelder å tilbakeføre mest mulig organisk materiale til jorda, noe som kan gjøres i form av kompost. Spesielt god gjødsel får en av gras og kløver som har passert husdyrmagen. Men det er også et større kretsløp hvor plantene binder karbondioksid i fotosyntesen, belgvekster fikserer nitrogen fra lufta og mikrolivet frigjør næringssalter fra mineraljorda. En økologisk bonde må ut fra sin innsikt pleie disse prosessene på en best mulig måte. Det gjelder at stoffer ikke går tapt og skaper forurensning.

Pengestrømmen

I økonomien strømmer pengene i mange komplekse kretsløp. Et problem er imidlertid at disse strømmene har en tendens til å konsentrere seg slik at de som har mye får mer og de som har lite får mindre. Mye innsikt brukes på å skaffe pengemessig avkastning. Høy avkastning kan gå på bekostning av både sosiale og miljømessige forhold, men vi kan alle bidra til at pengene strømmer dit hvor de skaper gode ringvirkninger. Vi kan velge politikere som prøve å styre pengestrømmen med lover og skatter, og vi kan bidra direkte både som forbrukere og innskytere.

For at vi skal få innsikt i hva pengene våre gjør når vi ikke bruker dem selv må vi vite hva pengene lånes ut til. Hos Cultura og andre som tilhører gruppen etiske banker, er gjennomsiktighet et grunnprinsipp.

Låneprosjektene presenteres på bankens nettside og i Pengevirke – Tidsskrift for ny bankkultur.

På alle områder vil moderne mennesker betrakte seg som frie og selvstendige, men som forbrukere blir vi både av myndighetene og ofte også av oss selv betraktet som lett bedøvede vesener, som kun kjøper billigst mulig og selger dyrt. Vi har imidlertid mulighet til å tenke oss om og ta selvstendige valg. Hver gang vi bruker penger skaper vi ringvirkninger i samfunnet ved at vi påvirker hvor pengene strømmer. Ved å betale litt ekstra kan vi bidra til at noen får en mer rettferdig lønn, ved å gi avkall på høy rente kan vi bidra til at gründere får lån de kan leve med. I det hele tatt er det i dag viktig å kjøpe økologiske varer, ikke bare for jordas, husdyras og vår egen helse, men også for å skape fart i omsetningen. Det vil øke produksjonen, senke prisene og bidra til friskere varer i butikkene.

Gavepenger

Penger er som gjødsel, de kan bidra til vekst av nye og gode initiativer. Forbrukspengene våre bidrar til å holde virksomheter i gang, og innskuddspengene våre gjør at virksomheter kan få lån til å etablere noe nytt. Men det finnes også aktiviteter som trenger frie gavepenger. Det gjelder BINGN , jenteskole i Tanzania, som er årets hovedprosjekt for Cultura Gavefond, og mange andre tiltak som ikke er opprettet for å gi økonomisk avkastning.