Nr. 2016/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Framtida er biodynamisk!

Dag Blakkisrud / Biologisk-dynamisk Forening

Publisert: 28/09/2016

I sommer ble det mye oppmerksomhet om FNs rapport om handel og utvikling. Den fastslår at verdens befolkning ikke kan ernæres ved utvikling av mer industrijordbruk, men at løsningen på matforsynings- og miljøutfordringene ligger i små familiedrevne landbruk.

Dr. Ibrahim Abouleish med ny T-skjorte. Prinsippene i det biologisk-dynamiske landbruket bygger på ‘Landsbrukskurset’ som Rudolf Steiner holdt i 1924 da det moderne landbruket med bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler var i sin spede begynnelse. Steiner advarte mot følgene av at jordbruket trekkes ut av naturens sammenheng. I det biodynamiske landbruket tilstreber gårdbrukeren å forstå naturens livsrytmer og prosesser for å forbedre og styrke jordkvaliteten.

Dr. Ibrahim Abouleish med ny T-skjorte. Prinsippene i det biologisk-dynamiske landbruket bygger på ‘Landsbrukskurset’ som Rudolf Steiner holdt i 1924 da det moderne landbruket med bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler var i sin spede begynnelse. Steiner advarte mot følgene av at jordbruket trekkes ut av naturens sammenheng. I det biodynamiske landbruket tilstreber gårdbrukeren å forstå naturens livsrytmer og prosesser for å forbedre og styrke jordkvaliteten.

I dette perspektivet kommer biodynamisk landbruk i et helt nytt lys. For ikke lenge siden var den egyptiske biodynamikeren dr. Ibrahim Abouleish på besøk i Norge. Først hos Biologisk-dynamisk Forening, deretter på en konferanse der bl.a. medlemmer av Nobelkomiteen og regjeringen var med. Om kvelden var det middag hos kronprinsparet på Skaugum. I en samtale ble Abouleish spurt: «Biodynamisk er vel og bra, men det kan jo ikke løse verdens matvareutfordringer?» Han svarte: «Jo – bedre enn noen annen kjent metode!»

Biologisk-dynamisk landbruk bygger på en kretsløpsmodell, der gjødsel fra husdyr og avfall fra gård og drift komposteres. Metoden forbedrer dyrkingsjorda, skaper produkter av høy kvalitet, er klimavennlig og bidrar til bedre miljø. Biodiversitet og dyrevelferd ivaretas sammen med gode arbeidsforhold for mennesker.

Demeter – de biodynamiske bøndenes eget varemerke

Nylig møttes biodynamikere fra hele verden på Demeter Internationals årskonferanse. Det ble presentert framgang fra alle land. Brasil, Argentina, New Zealand, Kina og India – fortellingen er den samme: interessen for biodynamisk metode øker. Det holdes kurs og drives utdannelser, det eksporteres, selges og omsettes, og Demeter har utviklet seg til å bli et stort internasjonalt solidaritetsprosjekt. I dag er det om lag 4 600 virksomheter som driver biodynamisk på verdensbasis.

Vekst også i Norge

Her i Norge er det også framgang i det biodynamiske miljøet. 4–5 nye gårder er i veiledning for å legge om til biodynamisk drift. Det er utarbeidet nytt regelverk for Demeter i Norge, og styret i Biologisk-dynamisk Forening arbeider med å etablere et nytt engros-tiltak for Demeter-varer. Utdanningstiltaket BINGN, som er en treårig utdannelse for folk som vil bli biodynamisk bonde, har nå om lag 20 studenter, og blir regnet som svært vellykket. Tiltaket er nordisk, men administreres av Biologisk-dynamisk Forening.