Nr. 2015/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Mennesker spar jord opp i trillebår.

Biologisk-dynamisk gård i Vest-Ukraina

Irene Zimmerli

Publisert: 26/02/2015

Gården i Potutory ligger i Vest-Ukraina, hvor forholdene ikke er så sterkt preget av konflikten i Øst-Ukraina. Likevel er stedet sterkt preget av landets fattigdom. Det er hardt å drive fram prosjekter i Ukraina, og lettere har det ikke blitt med urolighetene.

Det tidligere kollektivbruket, Potutory, befinner seg i nærheten av den lille byen Bereschany. Fram til 2000 ble kollektivbruket drevet av hele landsbyen Potutory. Gården har rundt 400 hektar forpaktet jord og store, men renoveringstrengende bygninger, som fjøs, stall, frørensing- og tørkelager, felleshus og bolighus. Ivan Bojko er oppvokst på kollektivbruket og nå agronom og faglærer for økologisk landbruk på landbruksskolen i Bereschany. Han henvendte seg i forståelse med landsbyen til foreningen Schiwa Semlja i Sveits og ba foreningen om å overta og hjelpe til å få gården på fote igjen. Etter å ha vært med i driften og oppbyggingen siden 2006 startet foreningen i 2014 et GmbH (selskap med begrensede heftelser) med allmennyttig formål. Gården blir ledet av et team, hvor Ivan Bojko er administrativ leder og representant utad.

SchiwaSituasjonen for jordbruket i Ukraina

Interessen for økologisk jordbruk i Ukraina er som tidligere stor og enda mer aktuell i sammenheng med at bevisstheten og etterspørselen etter høyverdige, økologiske matvarer er sterkt økende i befolkningen.

Landbruket i Ukraina blir ikke støttet av staten. Dermed lønner jordbruk i Ukraina seg bare for de store, internasjonale industribedriftene, som driver tusenvis av hektar. Prisen for dette er utpinte landskap og enorme monokulturer, genmanipulerte planter og storforbruk av pesticider og kunstgjødsel.

Det økologiske og biologisk-dynamiske jordbruket tilstreber partnerskap med naturen og arbeider for å gjøre jorda fruktbar over lang tid. Det former landskapet med hekker, trær og naturlige vannløp og skaper allsidige og mangfoldige livsrom for mennesker, dyr og planter. Det går dessuten konsekvent inn for et dyrevennlig landbruk. Disse formålene har også foreningen Schiwa Semlja forpliktet seg til.

Siden begynnelsen av gjenoppbyggingen av Potutory i 2006, har stedet gjennomgått store forvandlinger under svært vanskelige forhold. Men med støtte fra mennesker fra blant annet Ukraina, Sveits og Norge er følgende gjennomført:

  • En jevnt voksende kubestand er bygget opp, og et av de tidligere fjøsene er ombygget etter nyere, dyrevennlige prinsipper.
  • Bygninger ble utvidet, fasader renovert og tak dekket på nytt.
  • Jorda ble skånsomt bearbeidet, sådd og høstet med bruk av biodynamiske preparater.
  • Skoleklasser fra Sveits og Ukraina bodde og jobbet på gården og ble veiledet i arbeidet.
  • Arbeidsplasser ble utviklet for mennesker i landsbyen og nære omgivelser.
  • En urtebedrift med krydderhage ble bygget opp.
  • Utdanningssentrum for biologisk-dynamisk jordbruk, økologi og kultur

 

Schiwa2Under sovjettiden hersket planøkonomi i landbruket og dermed også en spesialisering av oppgavene. Bondeyrket slik det ble praktisert i andre land ble ikke lenger mulig og er heller ikke lenger mulig i dag. Utdanningssenteret skal gi interesserte ukrainske bønder og gartnere kurs i økologisk og biologisk-dynamisk jordbruk og skånsom jordbearbeiding. I denne sammenhengen fungerer gården Potutory med sin allsidige drift med dyrehold, jordbruk, grønnsak- og urtehager som en praktisk modellgård.

Prosjektet bestreber seg også på å pleie og støtte en sosial og kulturell utveksling mellom medarbeiderne på gården, folk i lokalmiljøet og besøkende fra inn- og utland. De arrangerer felles måltider ved faste årlige fester, kulturelle arrangementer, dager med ‘åpen gård’, gårdsomvisninger, ferieopphold for funksjonshemmede og mye mer.

Takket være den store innsatsen fra lokale håndverkere, praktikanter, sivilarbeidere, en evangelisk ungdomsgruppe og skoleklasser fra Sveits og Ukraina og mange flere hjelpere, har utrolige ting blitt gjort. Særlig gledelig er også kontakten som oppstår mellom menneskene i landsbyen og de besøkende på gården!

Ennå er ikke gården selvbærende. Selv om inntektene er stigende, rekker de ikke til for å dekke driftskostnadene. I tillegg trengs det fortsatt store investeringer til istandsetting av flere bygninger, forbedringer av dyreholdet og flere jordbruksmaskiner. Vårens utdanningstilbud trenger også støtte.

 

Giverkonto

Jordsamvirket Ukraina /Svartjordfondet i Cultura bank: 1254 05 40274 (merkes Potutory)

(Eller: 40-963-0 IBAN CH93 0839 2000 0040 08006 ACACIA Fonds für Entwicklungszusammenarbeit Merkes: für Potutory)