Nr. 2015/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Nybakt brød

Brødet som ble gjenoppdaget

Marianne Kleimann Sevåg

Publisert: 26/02/2015

Momavlis Mitsa, et georgisk modellprosjekt.
I Sovjettiden forsvant både initiativkraft og lokal jordbrukskunnskap. Men med ‘Momavlis Mitsa’ (framtidsjord) vokser interessen igjen, og flere ser en mulighet til å bli boende på landet.

Georgia, det frodige fjell-landet ved foten av Kaukasus, er selve ur-hjemlandet til kornet. Georgia er i dag et fattig land, men med en rik kultur og en overveldende vakker natur med høye fjell og frodige daler. Den særegne sangen, alle de gamle kirkene og borgene, sammen med en utrolig matkultur og gjestfrihet, gjør landet til et eventyrlig reisemål. Det finnes også noen spredte initiativ til biologisk-dynamisk jordbruk, med lokal matproduksjon og markeder. Et av initiativene er Momavlis Mitsa.

Det hele startet ved at franskfødte Jean-Jacques Jacob befant seg på vei til Sekem i Egypt. Da traff han ved Isenheimeralteret, Rolande Le Bras, som var på vei hjem til Georgia med en buss, for å videreføre et prosjekt med georgiske kvinner. Hun trengte en sjåfør til bussen, og da han hørte det, visste Jean-Jacques umiddelbart at han skulle ta rattet.

I Georgia ønsket han å finne en bonde som dyrket biologisk-dynamisk, og han fikk kontakt med Nodar Shinjiashvili, den eneste som den gang dyrket jorda økologisk i den fruktbare østregionen Kakheti. Der oppdaget han at han tålte det lokale brødet som var laget av hvete, og det til tross for at han var glutenallergiker. Dette var en avgjørende erfaring, som gjorde at han bestemte seg for å komme tilbake.

Han fikk kontakt med en som personlig kjente nasjonalhelten Merab Kostava, antroposof og forfatter av den mye leste boken Tanker om Georgias oppgave» Kostava hadde flere ganger uttalt: „Det biologisk-dynamiske jordbruket, jordbrukskulturen for det frie mennesket, er vesentlig for menneskene og landet.“

I forberedelsene med flyttingen til Georgia gjorde Jean-Jacques Jacob avtaler med landbruksseksjonen ved Goetheanum, og fikk med de erfarne biodynamikerne Rainer Sax og Nicolas Joly som rådgivere. Gjennom et miljø av planteforedlere fikk han tilgang til en hvetesort som var samlet inn i Georgia 80 år tidligere. Foreldrene ga ham i oppdrag å føre dette kornet tilbake til hjemlandet og å så det på påskesøndag. Jacob måtte låne penger til en ny buss, og etter eventyrlige hindringer på reisen gjennom Sveits og Italia, med ferge over Adriaterhavet, gjennom Hellas og Tyrkia, landet han og hjelperne omsider i Øst-Georgia. I hovedregionen for hvetedyrking, et prehistorisk sentrum i den såkalte ‘fruktbare halvmåne’, kunne de endelig fullføre utsåingen på påskesøndag.

Siden gikk det videre. Fra 2010 fant de det endelige stedet ved foten av Kaukasus. Et hus med 12 hektar land ble kjøpt ved hjelp av en gave fra foreningen ACACIA. (Et sveitsisk fond for utviklingssamarbeid). Her ble foreningen Momavlis Mitsa grunnlagt.

Allerede vinteren 2008 hadde Jean-Jacques Jacob bakt brød og solgt på ukemarkedet i Tbilisi. Raskt vokste interessen for det gode, næringsrike brødet, og i oktober 2012, kunne brødet bakes i en selvbygget, stor, vedfyrt bakerovn. (Muliggjort ved en enkeltgave fra IONA-stiftelsen i Nederland.) Det begynte med 30–40 brød, i mellomtiden har det vokst til 170 brød fra egen hveteavling. Brødet blir bakt på fredag og solgt på eget marked sammen med produkter fra andre georgiske kolleger: Selvdyrket og kaldpresset solsikkeolje, grønnsaker, ost, naturlig, ufiltrert eplesaft osv. Kundegruppen (ca. 90 % georgiere) vokser, og det er gode muligheter for å utvide produktspekteret.

I landsbyen arbeider de allerede med fire motiverte familier. Et seminar om skånsom jordbearbeiding ble avholdt i november 2014. I samarbeid med DEZA (Sveitsisk kooperasjon i Georgia) lages det nå en læreplan for bondeyrket.

Georgia har mange ressurser; overalt finnes det potensial for utvikling. Prosjektet møtes av håp og interesse fra familiene i landsbyen. En ny miljø- og menneskevennlig landbrukskultur i Georgia kan gi grunnlag for en verdig tilværelse.

Om Momavlis Mitsa

Momavlis Mitsa (framtidsjord) er en ideell forening grunnlagt I 2010, med sete i Argokhi i nordøst- Georgia. Landsbyen med rundt 300 innbyggere ligger ved foten av Kaukasus og er omgitt av et beskyttet skogområde.

Det er et mål for foreningen å stoppe flukten fra landsbygda ved ta utgangspunkt i behovene til lokalbefolkningen. Gjennom forbilder, skolering og rådgivning forsøker foreningen å belive bonde- og håndverkskulturen. Jorda blir dyrket med biologisk-dynamiske arbeidsmetoder for å forbedre jordas fruktbarhet, forhindre erosjon og optimalisere avlingene. I tillegg forsøker de å forbedre vanntilgangen og avfallshåndteringen.

Foreningen Momavlis Mitsa fremmer en landbrukskultur med vekt på et sunt liv, hvor mennesker, dyr, planter og jord er respektfullt tilpasset hverandre. Den ønsker å oppmuntre til fornyelse av en arbeidsmoral som er basert på prinsippene om bærekraftig utvikling og rettferdighet.

Et av foreningens formål er at eierskap av land og bygninger og holdes fri for spekulasjon. Foreningen arbeider for tiden sammen med fire familier. Dyrking, foredling og felles markedsføring forbedrer den økonomiske situasjonen og styrker samarbeid og solidaritet.

Gjennom unge, frivillige fra hele verden skjer kulturell utveksling og gjensidig berikelse.

I de siste fire årene har tilliten fra folket i landsbyen vokst. I november 2014 fikk Momavlis Mitsa en maskin for skånsom jordbearbeiding. Den ble offentlig introdusert i en yrkesskole i regionen, og bøndene i andre regioner var veldig interessert.

Det norske Jordsamvirket med Svartjordfondet, samarbeidet med foreningen ACACIA og Rainer Sax i Ukraina. Vi utvider nå vår virksomhet sammen med dem til Georgia – uten å slippe taket i Ukraina, som trenger ekstra støtte og oppmuntring nå. Freearth.org

Jordsamvirkets støttefond Svartjordfondet har konto i Cultura Bank: 1254.05.63363