Nr. 2014/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Andrew

Vi skaper framtidens verden sammen

Andrew McMillion

Publisert: 25/02/2014

Andrew McMillion er inspirert av bl.a. Arne Næss og permakulturbevegelsen og forteller om valgene han og hans familie har gjort for å leve mest mulig bærekraftig i hverdagen. Familien forlot et hektisk byliv i Oslo og flyttet til et småbruk i Nes. Andrew er aktiv i Miljøpartiet de Grønne.

Andrew1

Fra årets høst på gården

I 2009, da sønnen vår ble født, kjøpte vi et lite, økologisk småbruk. Vi ville flytte ut av Oslo og gi ham en barndom i kontakt med naturen og med mer ro og fred, samtidig som vi gjerne ville bli mer selvstendige og dyrke våre egne grønnsaker.

Omtrent samtidig som vi flyttet ut på småbruket her i Nes kommune, så vi en norsk dokumentar som het de gode kapitalistene, som handler om Norges Pensjonsfonds relasjon til Monsanto. Jeg ble motivert til å gjøre noe mer enn bare meg og mitt og fikk støtte fra FrittOrd, Cultura Bank, Forum for Miljø og Utvikling, Fremtiden i Våre Hender og MDG til å arrangere et seminar på Litteraturhuset som het The Ethical Dilemma of The Bank of Norway Owning Stock in Monsanto. Etter møter med Etikkrådet og en del jobb på dette ble jeg demotivert da politikerne bare ignorerte temaet. Samtidig jobbet jeg som Key Account Manager for et IT firma der jeg fikk mer og mer ansvar. Jeg så at jeg måtte trekke meg litt tilbake fra verdensproblemene og jobbe mer med mine egne valg i livet.’

3 år uten sprøytemidler

Vi snakket med nabogårdene om Roundup og at vi helst ville slippe å ha det på vår eiendom. Da kom vi i kontakt med en økologisk sauebonde i området og ble enige om at han skulle få forpakte den delen av jorda vår som vi ikke dyrker grønnsaker på. Det tar tre år uten sprøytemidler før jorda kan bli registrert som økologisk, så det er ikke før i år at vi kan si at gården er økologisk. I år begynte vi med dyrking av grønnsaker etter permakulturmetoder. Via Monsanto divestment-prosjektet kom vi i kontakt med permakulturforeningen, som har gitt oss mye inspirasjon. Vi har også fått Heirloom-frø fra noen som ville støtte prosjektet vårt.

Vi har aldri følt oss sunnere og spiser nesten bare våre egne grønnsaker eller grønnsaker som vi får fra andre gårder i området. Vi har etablert et bytteforhold med naboer, blant annet en som er birøkter, og håper at vi kan fortsette i denne retningen og bytte våre økologiske grønnsaker med andre som har noe de har satt sitt hjerte inn i å produsere.

Vi er også inspirert av Degrowth-bevegelsen, og vi forsøker så mye som mulig å bygge relasjoner som ikke er basert på penger. Degrowth og permakultur tilsammen ga meg en ide om å bygge et drivhus. Jeg har funnet et brukt drivhus på 350 kvadratmeter som vi kommer til å flytte til gården i løpet av vinteren. Målet er å ha det klart til våren så vi får en par ekstra måneder med dyrking. Vi håper etter hvert å bygge et ‘bio-shelter’ av det.

Vi føler at vi nå har på plass 2 av de 3 ‘B’ene (1. Biff 2. Bil og 3. Bolig) som man skal fokusere på for å minske ens karbonfotavtrykk. Vi spiser nå mye mer grønnsaker enn vi gjorde før. Når vi spiser kjøtt, spiser vi kylling, kalkun eller økologisk lam, helst fra egen gård. På grønnsakssiden fokuserer vi på å dyrke så mye vi kan økologisk selv eller få dem fra gårder i nærområdet. Vi er også med i Kooperativet.

70 000 km uten bensin

Vi kjøpte Elbilen Nissan Leaf i 2012 og har til nå kjørt 70 000 km med den. Da regner vi med at vi har spart cirka 110 000 kroner på bensin og andre besparelser. Dette viser at det er både økonomisk og miljøvennlig å tenke nytt og kjøre karbonfritt. Den siste ‘B’en, Bolig, føler vi er bra, men kan fortsatt forbedres kraftig. Småbruket er fra 1860/1930, men er blitt etterisolert i 2008 med nye vinduer. I år har vi koblet oss opp mot det kommunale kloakkanlegget og rehabilitert skorsteinen. Vi har også rehabilitert vedboden til en carport. Det som mangler er å isolere taket. Vi planlegger å skifte tak på huset og installere solfangere for å varme opp huset og vann. Så tenker vi å installere solpaneler på carporten og stabburet så vi får strømmen vår direkte fra solen.

Familiebilde av Sana, Deen og Andrew McMillion på Deens 4-års dag.

Stiftet lokallag av MDG

I kommunevalget 2011 fikk ikke vi stemt på MDG, og jeg tenkte da at dette er noe jeg bør gjøre noe med. Vi stiftet lokallag her i Nes i desember 2013 og har nå nok folk til å stille liste til kommunevalget 2015. Jeg var også med på Landsmøtet i Sandvika i sommer der Nes MDG fremmet et resolusjonsforslag om investeringsstøtte for solceller, som ble vedtatt.
Miljøpartiet De Grønne vil stimulere til et fungerende marked for solceller i Norge gjennom 40 % investeringsstøtte fra Enova til husholdninger, næringsbygg og kommunale bygg.

Mer glede og bedre helse

Til slutt må jeg si at reisen i retning av å bli mer selvforsynt, ha et lavere karbonfotavtrykk og leve mer i pakt med naturen er noe som har gitt meg mye glede og bedre helse. Jeg finner hele tiden nye måter å handle bevisst på som gjør livet mer og mer positivt og tar vekk de kognitive dissonansene som jeg levde med i så mange år før jeg begynte å gjøre noe selv.

Anna Lappé sa en gang at „hver gang du bruker penger stemmer du på den verden du vil ha“. Dette er blitt mantraet vårt, og vi tar boycott bevegelsen ganske alvorlig, blant annet ved å bruke Buycott appen når vi handler for å hjelpe oss ta de små etiske valgene i hverdagen.

Framtiden er virkelig i våre hender og å bygge den verden vi trenger som ikke inkluderer en dråpe Nordsjøolje, kommer til å bli en nødvendig og morsom overgang. Vi vil ikke kunne leve et så pengerikt liv som vi i Norge har gjort hittil. Men med gode fremtidsrettete investeringer vil vi kunne skape et bærekraftig, sunt og spennende liv i pakt med naturen. Den verdenen bygger vi nå sammen!

Med vennlig hilsen

Andrew, Sana og Deen McMillion.