Nr. 2013/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

En moderne landsby

Søren Blicher, House Arkitekter, og Jacob Skjødt Nielsen, Bofællesskabet Svalin

Publisert: 27/02/2013

Ved Trekroner i nærheten av Roskilde i Danmark bygger 20 familier bærekraftige rekkehus og ett felleshus. Her forteller de om et nytt byggeprosjekt, hvor fellesskapet er helt sentralt.

For oss tilsvarer bofellesskapet en moderne landsby. Det er en innebygget felles forståelse for at vi mennesker, – barn, foreldre og eldre, har bruk for hverandre. Vi ser en styrke i forskjellene og en mulighet til å unngå den selvtilfredsheten, isolasjonen og ensomheten som kan være forbundet med å stå utenfor et fellesskap.

Vi er 71 mennesker mellom 0 og 65 år, som alle ønsker å leve i et felleskap hvor både voksne og barn har et medansvar for utviklingen av det lille samfunnet vårt. Fellesskapet kan gi barn og voksne inspirasjon og mot til å treffe sine egne valg. Et forpliktende fellesskap vil gi en bredere horisont og øve opp evnen til å se seg selv i en større sosial sammenheng. På den måten er innbyggerne i bofellesskapet en refleksjon av det bredere samfunnet, med de forpliktelser og muligheter som ligger i det.

Felleshuset ligger i midten, og ved å plassere sykkelskur og renovasjon også i midten, sørger man for at beboerne møter hverandre daglig.
Felleshuset ligger i midten, og ved å plassere sykkelskur og renovasjon også i midten, sørger man for at beboerne møter hverandre daglig.

En annen livsstil

Samtidig som vi bygger husene våre, blir disse også et fysisk manifest på at vi etablerer et nytt fellesskap. Husene blir strukturerende elementer i en felles streben etter et mer sosialt bærekraftig liv. Vi er forskjellige, men likevel er vi bundet sammen av et ønske om en annen livsstil.

Vi har bevisstheten om at alle aktivt har valgt denne livsstilen med bærekraftighet og fellesskap. På det praktiske planet er det vennskap og naboskap. Her kan vi dele stort og smått. Fellesverksteder, en stor felleshage, delehøns, vaskeri, storkjøkken. Mulighetene for å dele bil, kano og hytte. Vi har bare så vidt skimtet omfanget av hva som er mulig i et moderne bofellesskap.

Møtes ved sykkelskuret

Felleshuset er kun en ramme. Husene er bygget i en oval, og alle har kjøkkenvindu og entre inn mot felleshagen i midten. Midt i det hele ligger felleshuset. Denne plasseringen og arkitekturen for øvrig understøtter fellesskapet ved å føre oss sammen i de daglige gjøremålene. Tømme søppelet, gå til sykkelskuret. Å bli møtt og sett når man kommer hjem fra skolen og fra jobben. Dette er selvfølgeligheter i livet med fellesskapet.

Det er ikke nok å bare bygge husene. Det skal holdes mange og regelmessige møter, – både formelle og uformelle, for å sikre at alle er med i utviklingen. Vi vet at beboerne har ulike interesser og styrker, og møtefrekvensen skal ta hensyn til familie- og arbeidsliv. Det er også avgjørende at møtene skjer i gjensidig respekt. Forslag må være velbegrunnede og beslutningene transparente. Vi vil alle komme i situasjoner hvor det må inngås vanskelige kompromisser, noe som krever både empati og overskudd.

Bærekraftig utvikling

Gjennom fellesaktivitetene vil alle arbeide med det som vi velger å omgi oss med. Det vil forhåpentligvis føre til et tydelig eierskap og forståelse for løsningene.

Oppbyggingen av fellesskapet hjelpes også på vei av at vi alle har valgt å bygge aktivhus. Dette valget kan være truffet av ideologiske eller økonomiske årsaker, men Bofællesskapet Svalin ønsker helt overordnet å bidra til utviklingen av et bærekraftig samfunn. Å være en del av løsningen, – ikke problemet. Vi håper at vårt boligprosjekt og fellesskap kan inspirere andre til å gjøre det samme spranget. Til å innse at vi i fellesskap har styrke til å kunne løfte den oppgaven som politikerne somler med å gjennomføre.

Vi har ikke én ideologi i politisk forstand, men alle er inspirert av ideen om at teknologi og sosial bærekraftighet er vesentlige komponenter i en bærekraftig samfunnsutvikling.

Felleshuset ligger i midten, og ved å plassere sykkelskur og renovasjon også i midten, sørger man for at beboerne møter hverandre daglig.

Hus

Svalin

Byggefelleskapet Svalin består av 20 energi+ boliger (hus som produserer mer energi enn de bruker, red.) og felleshus på i alt 2800 m2. Boligene ligger i en oval klynge, som omkranser fellesareal, parkering og felleshus. Svalin ligger i et grønt engområde, som strekker seg helt opp til husene. Salgsprisene på husene er omtrent like høye som på andre hus i området. Men de er billigere å bo i, fordi husene er energinøytrale, og derfor spares det store beløp på energiregningen.

Les mer om bofellesskapet Svalin på www.svalin.dk

House Arkitekter

Husene er tegnet av Arkitektfirmaet House. Deres profil har hittil vært nybygg og renovering av boligprosjekter med et sosialt og bærekraftig innhold. House Arkitekters ambisjon er å føre de miljøriktige byggeprosjektene fra selvbyggertanken over i den industrielle boligbyggingen, uten at det bærekraftige innholdet mistes. De har ofte veiledet brukergrupper og ildsjeler som har tatt initiativ til boligfellesskap, de har søkt innflytelse på lokal planlegging i kommunene, og de har gjennomført initiativ i Afrika.

Les mer om House Arkitekter på www.housearkitekter.dk