Nr. 2017/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Leve godt med mindre penger

Stort, sosialt, idealistisk og robust

Jannike Østervold

Publisert: 29/09/2017

I storkollektivet Svanholm i Nordsjælland deler 125 mennesker i alle aldre og ulike familiekonstellasjoner et stort gods.

Idealistisk oppstart i 1978

Kollektivet har eksistert siden 1978 da 100 mennesker gikk sammen om å kjøpe et gods til 33 millioner kroner – en stor økonomisk satsning, som ble båret frem av stor idealisme, ifølge Svanholms pressekontakt, Christina Adler Jensen. Svanholm var tidlig ute med å være opptatt av økologi, og de la også stor vekt på at det skulle være likestilling mellom kjønnene og i arbeidsfordelingen, og ikke minst i økonomien, som var 100 % felles.

Dagens tilpassede modell

I dag får hver kollektivist utbetalt 20 % av sin bruttolønn som lommepenger, noe som gir et større personlig råderom, samtidig med at kollektivet tilgodeses. Det foregår fortsatt en stor omfordeling, da verken bolig eller kollektivt forbruk avhenger av inntekt. I tillegg til at den økonomiske modellen er tilpasset har også tankene om arbeidet endret seg. I begynnelsen var alle med på alt. I dag har de erfart at det er nødvendig med spesialisering, enten det gjelder bygningsgruppen, som tar seg av vedlikehold av bygningene, eller jordbruket, som drives på 200 hektar jord.

Svanholm storkollektiv har 125 beboere i alle aldre.
Foto: Svanholm.

Utfordringene

De har både egne boliger og mindre bo-grupper. Mange både bor og arbeider på Svanholm og bidrar på den måten direkte til kollektivet, men størstedelen av beboerne arbeider i samfunnet rundt. Med 80 voksne og 45 barn fordelt på 400 hektar og med en omsetning på ca. 25 millioner kroner er det utfordrende å holde full oversikt over hele virksomheten og krevende å gjennomføre kursendringer.

Fordelene

Til gjengjeld er det stordriftsfordeler ved å være mange. En pluss en blir tre, lyder mottoet, og det merker man når alle møtes en weekend og bygger en flott lekeplass, eller når det kjøpes inn, lages mat og vaskes opp i kjøkkenet, og det spares en masse tid. Også sosialt er det fordeler med at de er mange og er i forskjellige aldre, jobb- og familiesituasjon.

Christina Adler Jensen mener at et storkollektiv ikke er like sårbart for konflikter som et mindre sted, og pengene rekker mye lenger når man er mange som går sammen. Derfor kunne Svanholm i sin tid satse på å dyrke økologisk, derfor kunne de sette opp to vindmøller, og derfor kan de nå satse på bærekraftig transport, med el-biler, nye mikrobiler og dele-elsykler.

«Vi er flere som deler på risikoen og kan derfor ta større sjanser, så nå satser vi enda hardere på grønn omstilling», sier Christina Adler Jensen.

Svanholm Storkollektiv er kunde hos Merkur, vår søsterbank i Danmark.

Teksten om Svanholm er tidligere trykket i dansk Pengevirke.