Nr. 2019/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

En kvinne og en mann på et åpent jorde peker opp mot et potensielt boligområde.
Nicola og Anders peker opp på Mikkelstjenn Økogrends planområde.
Fellesskapsløsninger og økosamfunn

Mikkelstjenn Økogrend i Sigdal

Morten Årstad i samtale med Nicola Samad og Anders Næss / Nicola og Anders peker opp på Mikkelstjenn Økogrends planområde. Foto: Morten Årstad

Publisert: 25/09/2019

Økogrenda som er tilpasset tiden vi lever i.

Et av de mest brukte søkeordene på finn.no er ”småbruk”. Mange ønsker å etablere seg utenfor de store tettstedene, men et småbruk er vanskelig å få tak i og ofte kostbart. De som klarer å kjøpe et småbruk erfarer at det er svært arbeids- og kapitalkrevende å drive, og etter hvert finner mange ut at man må ha full jobb utenfor gårdsbruket for å få endene til å møtes.

Dette er en viktig grunn til at Nicola Samad og Anders Næss etablerer Mikkelstjenn Økogrend – en forlengelse av Evje Gård Økologisk Kultursenter, som har som målsetting å utvikle nye bærekraftige bo- og leveformer.

”Vi vil tilpasse oss den tiden vi lever i og kombinere det beste fra to verdener. En klimanøytral og energieffektiv økogrend hvor folk eier sin tomt og sitt hus 100 % og kan omsette det fritt, samtidig som de er knyttet til et aktivt økologisk gårdsbruk. Det vi ønsker er å redusere avstanden mellom bønder og ikke-bønder og gi folk anledning til å ta del i å dyrke sin egen mat. Å gjenopprette kontakten med jorda mener vi er avgjørende for langsiktig bærekraftig utvikling.”

Evje Gård Økologisk Kultursenter og personlig utvikling

Evje Gård ligger 1 time og 45 minutter nordvest for Oslo ved foten av Norefjell. Det tar bare 40 minutter å komme seg opp på snaufjellet eller til det vernede naturreservatet Trillemarka. Planområdet for Mikkelstjenn Økogrend ligger således midt i smørøyet! Muligheter for å engasjere seg i utendørsaktiviteter fra sopp- og bærplukking, spaserturer, bading, vannsport, terrengsykling, skikjøring og klatring m.m. ligger rett utenfor døra.

Det tar bare 45 minutter med bil til Hokksund jernbanestasjon hvor man kan ta toget direkte til Drammen, Oslo eller Gardermoen. Pendling et par ganger i uken til byen er fullt mulig.

Nicola og Anders holder kurs i personlig utvikling og lederskap i Evje Gårds egne kurslokaler. Disse kurs­lokalene har blitt brukt og brukes til mange arrangementer og seminarer fra lokale ukentlige aktiviteter som yoga og aikido, til nasjonale og internasjonale workshops og konferanser.

”Det var egentlig personlig utvikling og nærhet til naturen som var hovedmotivasjonen vår for å skaffe oss et gårdsbruk – å etablere et sted der mennesker skaffer seg kunnskap og lærer å bruke praktiske verktøy for å skape sitt liv i tråd med egne behov og visjoner.”

Gårdsområde i grønt landskap. Foto: Morten Årstad

Evje Gård Økologisk Kultursenter med Andersnatten i bakgrunnen.

Solid forankring i økologi og lokalsamfunn

Ekteparet Nicola og Anders har drevet Evje Gård Økologisk Kultursenter i Sigdal kommune siden 1999. Gårdsbruket har 200 mål fulldyrket mark og ca. 3000 mål produktiv skog. De la umiddelbart om til økologisk drift med fokus på regenerative metoder, jordfruktbarhet og næringskvalitet, og dette har medført et sterkt engasjement i den norske økologibevegelsen. Da de kom til Sigdal, var det bare én annen økoprodusent, nå har kommunen passert 15 % økologisk areal. De har vært pionerer og initiativtagere til mange prosjekter og arrangementer gjennom de siste 20 år, bl.a. etableringen av Økologisk Spesialkorn og mye praktisk utprøving og forskning knyttet til Buskerud fylkes prosjekt Levende Matjord.

Grundig planlegging ligger bak etableringen av Mikkelstjenn Økogrend

Det praktiske arbeidet startet allerede for 15 år siden. I mars 2018 ble området vedtatt i kommuneplanens arealdel, og i løpet av vinteren 2019/2020 skal detalj­reguleringen være på plass. Konsulenter og samarbeidspartnere i reguleringsprosessen er sivilarkitektene Arild Berg og Rolf Jacobsen fra Gaia-arkitektene.

Prosjektene og engasjementene rundt Evje Gård og Mikkelstjenn Økogrend har som målsetting å være klimanøytrale og økologisk bærekraftige. Det skal foreligge et klima- og miljøregnskap for de ulike prosjektene og aktivitetene initiativet fører med seg. Innbyggernes forbruksmønster samlet skal reflektere et økologisk fotavtrykk som ikke overstiger vår jordklodes bæreevne.

Stort faglig nettverk

”Vi har et stort nettverk og er tilknyttet miljøer for økologisk landbruk, økologiske byggeteknikker, fornybare energiløsninger og lederskap både i Norge og internasjonalt. Vi har arbeidet med å knytte til oss eksperter og dyktige fagfolk på ulike områder når vi har utfordringer rundt problemstiller vi ønsker å løse. Etableringen av Mikkelstjenn Økogrend har vært, og vil fortsatt være, en dynamisk prosess, som også selvsagt vil inkludere innbyggerne i økogrenda. Den endelige organiseringen blir til i samarbeid med beboerne.”

Muligheten til egen næringsvirksomhet og å dyrke økologisk mat selv

Alle som eier en tomt i Mikkelstjenn Økogrend, vil også ha en tinglyst rett til å leie et økologisk areal på gården. Dette for egen matproduksjon i samarbeid med gårdeier etter Debios retningslinjer for økologisk dyrking. Beboere i Mikkels­tjenn Økogrend kan også engasjere seg i etablerte deler av gårdsdriften eller starte ny næringsvirksomhet knyttet til Evje Gård. På den måten blir gårdens mange ressurser nyttet optimalt, og flere kan oppfylle drømmen om å ta del i den økologiske landbrukskulturen, samt høste en økonomisk gevinst fra arbeidet. Et eksempel er gartneren Ole Vardenær Olsen, som nå driver Evje Gård Grønnsaker som egen næringsvirksomhet.

Mennesker studerer vekster i drivhus.

Gartneren Ole Vardenær Olsen i Evje Gård Grønnsaker viser noe av sommerens avling. Foto: Morten Årstad

Tomtene i Mikkelstjenn Økogrend skal være byggeklare i 2021

”Som det fremgår av navnet ønsker vi å etablere en grend og ikke en landsby. Målet er å skape tilhørighet og legge til rette for samarbeid innenfor grenda og samtidig bli en integrert del av bygdesamfunnet i Sigdal.” Det vil legges ut 20–25 tomter for salg, og det vil også være mulighet for å bygge ”småhus” eller såkalte ”Tiny houses” i grenda (dvs. boligflate < 70 m2). Interessenter kan motta prospektet for Mikkelstjenn Økogrend i løpet av vinteren 2019/2020. Tomtene skal være byggeklare våren 2021.

Mikkelstjenn Økogrend:
facebook.com/MikkelstjennECOgrend

Evje Gård Grønnsaker:
facebook.com/EvjeGardGronnsaker