Nr. 2018/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Nytt fra CulturaFlokk

Folkefinansiering for mennesker og miljø

JANNIKE ØSTERVOLD / IDA NORDERHAUG

Publisert: 01/10/2018

Det er utfordrende å skulle starte en ny virksomhet, for selv om forretningsideen er god, så tar det tid fra prosjektet starter opp til inntektene begynner å komme.

Har man ikke den nødvendige startkapitalen blir det kanskje aldri noe av. I denne fasen kan det være vanskelig å få banklån på grunn av høy risiko, og selv om man får banklån, er det tungt å dra på en ryggsekk av gjeld når man samtidig skal bygge opp noe nytt. Et tilskudd av gavepenger kan være det som skal til for at prosjektet skal lykkes – og vi i Cultura Bank er glade for å kunne bidra til dette, gjennom CulturaFlokk. Vi ønsker velkommen prosjekter som er bra for mennesker og miljø, og det gleder oss å se at «flokken vår» har vilje til å bidra.

CulturaFlokk ble lansert i slutten av første kvartal 2018, og resultatet for første halvår var at det ble publisert 17 prosjekter, som til sammen fikk inn 786 300 kroner. En bra start, synes vi.

Vi vil gjerne benytte anledningen til å trekke fram to av prosjektene som er på CulturaFlokk akkurat nå, det ene er Please Mind the Gap sitt dyrkingsprosjekt, og det andre er en representant for de unge bøndene som skal sørge for at vi kan få økologiske grønnsaker i årene som kommer, Marthe Norderhaug.

Kvinne bærer kurv med ulike frukter

Marthe Norderhaug vil dyrke økologiske grønnsaker.

KORTREISTE, ØKOLOGISKE GRØNNSAKER FRA HUSMANNSHAGAN

Marthe Norderhaug vokste opp på småbruket Korumskogen i Østfold. Som barn skjønte hun ikke at de tomatene som de kjøpte i butikken kunne være ordentlige tomater – de smakte helt annerledes enn de ordentlige hjemmedyrkede. Nå er hun selv i gang med å starte opp en allsidig økologisk grønnsakproduksjon. Sesongen 2019 planlegger hun å dyrke over 30 forskjellige arter og 50 forskjellige sorter. Grønnsakene skal ha kort vei fra jord til bord – leveres samme dag som de er høstet. «Jeg ønsker i hovedsak å selge direkte til kunder, gjennom matkasseabonnement, salg på markeder, gjennom kooperativer og REKO-ringer og også til utvalgte små kvalitetsbutikker og restauranter i Oslo og Østfold», forteller Marthe.

Dyrkningsmetodene er spesielt skånsomme og klimavennlige. Hun skal dyrke regenerativt, en jordbruksform som bygger opp matjorda og mikrolivet, samtidig som den binder CO2 fra lufta! Dette blir omtalt som fremtidens jordbruk. Dette gjøres gjennom å redusere jordbearbeiding, ved å bruke mye kompost og grønngjødsling, og gjennom bruk av jorddekke, hovedsakelig av levende planter. Siden hun skal dyrke uten store plasskrevende maskiner, kan radene stå tettere, så avlingen blir større pr. dekar. Marthe forteller at avlingen kan komme helt opp i det seksdoble pr. dekar av konvensjonell drift.

Grønnsaker