Nr. 2020/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Skjermbilde av verdenskart
På kartet kan brukere legge inn øko-relaterte steder, slik som økologiske gårder, øko-butikker, frøbanker, permakulturprosjekter og økolandsbyer.

Et nytt globalt økologisk matsystem

Lars Michael Stockhausen Hektoen, visjonær, musiker og miljøkonsulent

Publisert: 04/10/2020

Hvordan ser framtidens matsystem ut? Kan vi sammen bygge et nytt system der mer mat dyrkes i nærheten av der vi bor, er økologisk og skaper flere lokale arbeidsplasser?

Permakulturhager, matskoger, frøbanker, skolehager, frukthager, andelslandbruk, markedshager, kolonihager, økologiske gårder. Hvordan kan vi skalere opp, fordele geografisk, knytte sammen og støtte økonomisk slike matprosjekter slik at de gradvis kan ta over for det industrielle landbruket, som er destruktivt på så mange måter. Dagens globale matsystem står for omtrent 30 % av de totale drivhusgassutslippene, 60 % av alt biodiversitet-tap, 90 % av avskoging og 70 % av alt ferskvannsforbruk. Store mengder plast går med til forpakning, og 30 % av all produsert mat blir ikke spist. Mye av maten vi spiser fører til overvekt, hjertesykdommer og kreft. Samtidig skriker verden etter arbeidsplasser. Den industrielle revolusjon må nå erstattes av den økologiske revolusjon!

Høsten 2019 satte jeg i gang prosjektet Global Eco Network med nettsiden www.globaleconetwork.org. Visjonen er å samle alle øko-relaterte steder i et kart, som kan være tilgjengelig via en app. Takket være en folkefinansiering gjennom Cultura Flokk og selskapet Mapotic fra Tsjekkia, ble appen EcoMap realisert denne våren. Den har et kart hvor brukere lett kan legge inn øko-relaterte steder, slik som økologiske gårder, øko-butikker, frøbanker, permakulturprosjekter, økolandsbyer, urbane hager, matskoger, osv.

Portrett av ung mann med skjegg

Artikkelforfatter Lars Michael Stockhausen Hektoen

I tillegg til kartet ønsket jeg en alternativ kommunikasjonsplattform til Facebook, noe som ledet til nettstedet www.econetwork.space. Her kan brukere kommunisere, dele inspirasjon og utvikle et nettverk sammen. Prosjektet lot seg ikke finansiere ut av egen lomme, og etter flere tankerunder rundt organisasjonsmodell falt jeg til slutt ned på forening som en løsning. Hva er vel mer naturlig enn at et øko-nettverk har medlemmer som sammen støtter utviklingen økonomisk og med frivillig arbeidskraft. Dette ledet så til opprettelsen av Global Eco Network Association.

Foreningen har nå også fått opprettet en konto i Cultura bank, og prosjektet har behov for støttemedlemmer. Det koster $10/100-kroner i året, og pengene vil først og fremst gå til å dekke utgifter i forbindelse med drift og vedlikehold av appen, hjemmesiden og andre nettbaserte tjenester. Appen EcoMap er tilgjengelig for både Android og iPhone. Kartet er også tilgjengelig via nettsiden www.ecomap.space. Hvis du ønsker styreverv i foreningen, ser vi for oss et oppstartsmøte i høst. Følg med på hjemmesiden.

Utviklingen av et nytt matsystem skjer allerede raskt internasjonalt. Norge kan bidra økonomisk, med kunnskap, med gode praktiske eksempler og med utviklingen av betalings- og kommunikasjonsplattformer. Jeg utfordrer og inviterer derfor til samarbeid og idémyldring på tvers av generasjoner og institusjoner.

I tillegg til å ha studert fornybar energi og industriell økologi er jeg også musiker. Jeg ønsker derfor å støtte utviklingen av et nytt matsystem gjennom kulturelle arrangementer. Hovedideen er å støtte ulike dyrkeprosjekter gjennom små innsamlingskonserter. Det blir som kjent ingen revolusjon uten musikk. Ta gjerne kontakt med foreningen hvis du er musiker og interessert i å bidra.

For innmelding i foreningen, send epost til globaleconetwork@gmail.com der du kort presenterer deg selv og sier hva du kunne tenkt deg å bidra med.

La oss koble de som vil med de som kan, så vi kan gjøre det vi må!

Global Eco Network Associations nettsider

Global Eco Map