Nr. 2018/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Kvinne ved bord med blomster
Marianne Leisner og hennes gode hjelpere har skapt nytt liv i gartneriet på Bygdø Kongsgård. Foto: Marianne Yvette Jansen Rudlang
Markens grøde – jordbruk og fordeling

Det sosialkulturelle gartneriet

ARNE ØGAARD / Marianne Leisner på Bygdø Kongsgård. Foto: Marianne Yvette Jansen Rudlang

Publisert: 08/10/2018

Det er stor aktivitet og frodig mangfold i gartneriet på Bygdø Kongsgård, der daglig leder Marianne Leisner og mange gode hjelpere har rehabilitert og omskapt det gamle gartneriet til en økologisk oase.

Bussen til Bygdøy var full av turister, men mens disse forsvant inn i Folkemuseet gikk jeg et lite stykke

tilbake og gjennom en port i et rådyrsikkert gjerde inn til Bygdø Kongsgårds gartneri. Foran meg dukket det opp rader med vakre blomster, og bakenfor lå drivhuset fullt av tomater og med druer i taket. Her var det også en liten butikk hvor de blant annet solgte hageredskaper. Jeg møtte daglig leder Marianne Leisner, som viste meg rundt i frukt- og grønnsakhagene. Til tross for tørkesommeren stod alt frodig og velstelt, og det fantes mange ulike sorter. Målsettingen er både å ta vare på gamle sorter og å prøve ut nye.

Kongefamilien ga fra seg Kongsgården i 2004. Statsbygg overtok ansvaret for bygningene, mens Folkemuseet fikk ansvaret for driften. Intensjonen var at dette skulle være en åpen gård hvor mennesker skulle kunne oppleve både historisk og fremtidsrettet drift. Engasjerte mennesker bidro til at fremtidsrettet ble økologisk. Kuslippet hver vår er blitt en populær attraksjon i Oslo.

MYE GODVILJE

Mennesker samlet i veksthus

Rom for menneskemøter.

Gartneriet ble grunnlagt av kong Oscar den andre i 1850. Han hadde en visjon om å skape noe som lignet de vakre svenske parkene. I 1905 var det imidlertid ut med svenskene, og gartneriet ble overlatt til kommersiell drift inntil det ble nedlagt i 1990. Selv om mye var forfallent så Marianne og en gruppe rundt henne en mulighet til å skape noe nytt her. Med kr 100 000 i støtte fra Eckbos legater kunne de gjennomføre et forprosjekt. Ideene her fikk støtte fra Landbruksdirektoratet slik at Marianne kunne arbeide videre, og etter hvert har Statsbygg bidratt med betydelige midler til gjenoppbygging og nye drivhus. Marianne, som i dag er ansatt av Folkemuseet, forteller om en enestående velvilje for dette prosjektet. Men hun understreker at de også har satset på gjenbruk, blant annet ved å hente stein som lå ubrukt på Aker brygge, og kurvene deres er flettet av pil fra området. Gjødsel får de fra gården og fra noe av blautgjødsla, som gjennomgår en foredling i et anlegg utviklet av Knut Vasdal.

MANGE HENDER

Et allsidig økologisk gartneri krever mye manuell innsats. Marianne har utvilsomt lagt ned et stort arbeid, men kunne umulig ha klart dette alene. Fra gartnerskolene kommer det praktikanter for å lære. UNIKUM er et arbeidstreningstiltak i Kirkens bymisjon, som stiller opp alle hverdager året rundt. Noen er med noen dager i uka, andre alle, noen i kortere og andre i lengre tid. Jeg møtte dem nede i solbærhagen hvor det åpenbart forgikk mange viktige samtaler samtidig som bøttene fyltes med bær. Via en Facebookside kommer det frivillige en dag i uka. De gjør en dugnadsinnsats og får med seg noen produkter hjem. Mange som bor i byens blokker, savner opplevelsen av nærkontakt med jord og planter. Det er også stadig flere som forstår betydningen av praktisk jordbruksarbeid for både fysisk og psykisk helse.

OPPLÆRING

Ulike utendørsvekster

Et mangfold av frodige vekster. Foto: Arne Øgaard

Linda Jolly er kursleder på kjøkkenhagekurs fra januar til oktober, og sammen med Marianne driver hun opplæring av skolehagelærere. De har også et samarbeid med universitetet på Ås. Et ønske er at stedet i økende grad kan brukes til kurs og seminarer. Lokalene blir også leid ut til bryllup og konfirmasjoner, og da er det ønske om at disse i størst mulig grad skal bruke mat fra gartneriet og gården. I 2019 skal det også bli åpnet kafé. Dette er et sted som ønsker å bli brukt, og da spesielt av mennesker som er opptatt av økologi, mangfold og kortreist mat.

Bygdøkongsgårds nettsider