Nr. 2022/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Person med trillebår i grønt landskap
Foto: Guro Skjelderup

Krise på økologisk gård

Andrew McMillion, medlem av plantefaglig utvalg i KVANN, (Kunnskap og Vern av Nytteplanter i Norge) / Andrew McMillion

Publisert: 13/06/2022

I disse turbulente tider mister mange stabiliteten og fundamentet, som man tidligere tok for gitt.

Folk mister familiemedlemmer og venner til sykdom og krig, folk mister ektefeller i skilsmisser og dermed ofte fast kontakt med barna og hjemmene sine. Dette er noe som også min familie har gjennomgått da min kone og jeg er blitt separert, og jeg har flyttet fra gården der vi har levd sammen i relativ harmoni de siste 12 årene.

Vi har bygget opp gården til et økosystem der alle kretsløp er ivaretatt og med spesielt fokus på reproduksjon. Som styremedlem i KVANN (Kunnskap og Vern av Nytteplanter i Norge), har jeg gjennom årene tatt vare på mange sorter av grønnsaker, urter, medisinske planter og andre nyttevekster på gården ved å ta sortsekte frø av dem. Vi har bygget et drivhus på 300 m2 og en markedshage på 800 m2, og satt opp et 2 m høyt viltgjerde rundt gården med tanke på å etablere en skogshage. Alt dette står nå i fare for å bli solgt, noe som jeg har skrevet om på bloggen www.mcmillion.no. Det er paradoksalt at vi de siste årene har fokusert på hvordan vi skal bli bærekraftige og tilpasse oss klima og økologikrisen, men at vi nå har skapt vår egen krise, som gjør at vi risikerer å miste alt vi har jobbet for.

Søker gård for nytt frø- og økologiprosjekt

Jeg har lenge sett på mikrohuskonseptet, og vi startet nesten en «mikrohus-økolandsby» på gården for et par år siden. Dessverre fant vi ut at det ikke var så enkelt å sette mikrohus på natur- og landbruksarealer, og prosjektet ble utsatt. Nå ser jeg etter både et mikrohus og den riktige gården i nærheten, der jeg kan etablere et nytt frø- og økologiprosjekt. Jeg har gradvis gått mer og mer inn i rollen som lærer og holder regelmessig foredrag om økologi og frø for hagelag og skoler, noe jeg håper det blir mye mer av i årene som kommer. Dermed ser jeg også etter flere skoler og hagelag som jeg kan samarbeide med.

Nettverk for bevaring av biologisk mangfold

KVANN har et nettverk av besøksgårder, som gården vår har vært en del av fram til nå. Gården jeg eventuelt flytter til vil da få anledning til å bli en gård som også driver med frøreproduksjon og søker å ha et stabilt forhold til økosystemet i en tid der dette blir stadig viktigere. Den vil også kunne bli med i KVANNs nettverk av besøksgårder, som har blitt betraktelig utvidet med etableringen av Schübelers Nettverk, som kobler sammen gamle prestegårder fra hele landet. Schübelers Nettverk fokuserer på å ta vare på vårt biologiske mangfold gjennom bevaring av nytteplanter og dyrkingsmetoder av alle slags frukttrær, bærbusker, nøttetrær, flerårige grønnsaker, krydderplanter, stauder mfl.

Nettverket henter inspirasjon fra Fredrik Christian Schübeler (1815-1892), som var botaniker og professor ved Universitetet i Kristiania. Fra 1863 til sin død var han direktør ved Botanisk hage på Tøyen, og det var i denne perioden at han organiserte et nettverk av forsøkshager over hele Norge for å prøve ut nye nytteplanter. I motsetning til de fleste professorer mente Schübeler at forsøksdyrking av nytteplanter var den viktigste rollen til en botanisk hage.

Mann viser fram stålbolle med blomster

Foto: Andrew McMillion

Schübelers Nettverk ble offisielt lansert 10. juni 2021 med i alt 38 deltakere fra 25 prestegårder, hager og foreninger. I tillegg til hagene deltok Opplysningsvesenets fond, Det norske hageselskap, Norges sopp- og nyttevekstforbund og representanter for flere museumshager. KVANN fikk også 450 000 kroner fra Sparebankstiftelsen nylig til rehabilitering av- og kurs og aktiviteter i prestegårdshager.

Det paradoksalt at til og med vi som har brukt tiår på å forberede oss på kriser ved å dyrke i nær relasjon til økologien på gården, ‘på et vis har mistet denne koblingen. I de tiårene som kommer vil dette bli langt mer vanlig, og det vil lønne seg å tenke på hvordan vi skal håndtere kriser og tilpasse oss de endringene som kommer.

Stålbolle med salat på utendørs bord

Foto: Andrew McMillion

Lokalt tilpassede frø gir økologisk motstandsdyktighet

Å fokusere på å skape mer orden enn uorden i en verden som raskt kan gå av hengslene, har hjulpet meg å holde motet oppe. Jeg vil bidra der jeg kan for å motvirke den økologiske krisen verden nå går inn i ved å fortsette å skape mer økologisk motstandsdyktighet der jeg kan. Jeg får mye støtte fra mitt nettverk av frøsamlere, permakulturister og økolandsbyer i Norden og Europa. Det blir mer og mer avgjørende at de som jobber for økologisk harmoni rundt seg kobler seg sterkere opp mot hverandre og økosystemene de lever i. Jeg har troen på at jeg kommer til å utvide både mine koblinger til positive mennesker samt gårder og prosjekter der jeg kan bidra med min kunnskap og erfaring med å reprodusere lokalt tilpassede frø og på den måte skape en tryggere verden, som jeg er en del av.

Du finner ytterligere informasjon på Andrew McMillions nettsider.

Luftfoto av langt drivhus

Foto: Andrew McMillion