Nr. 2018/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Hender Med Jord
Smånytt

Bli klok med Koredatabasen

Publisert: 10/10/2018

Stiftelsen Kore er en ideell interesseorganisasjon, som jobber for- og med formidling av norsk og internasjonal mat- og jordbruksforskning.

Stiftelsen har samlet en åpen database om forskning på matproduksjon og kvalitet på mat og jord.

Vi trenger biologisk mangfold også på mikronivå – insekter og mikroliv i jorda. I Koredatabasen finner du blant annet forskning på småkryp og hvordan de på ulike måter spiller en rolle i landbruket. Mange landbruksavlinger, som frukt, bær og oljeplanter, er avhengige av insektspollinatorer, og mange norske plantearter begunstiges av blomsterbesøk fra insekter.

Kore har en egen temaside om forskning på pollinerende insekter og en annen om forskning på livet i jorda, den såkalte jordbiotaen. Variasjoner av matplanter sikrer tilpasning til forskjellige klima og jordbrukssystemer og gir oss et mangfold av smaker. Biologisk mangfold er også grunnlaget for matsikkerhet i fremtiden.

Se mer på kore.no