Nr. 2019/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Illustrasjon som demonstrerer folkefinansiering
Crowdfunding

Vi løfter i flokk

Jannike Østervold

Publisert: 18/03/2019

I løpet av sitt første driftsår har folkefinansieringsplattformen CulturaFlokk samlet inn 1,3 millioner kroner til prosjekter som er bra for mennesker og miljø.

CulturaFlokk startet forsiktig opp i første kvartal 2018 med de første prosjektene, og vi i Cultura Bank var spente på hvem som kom til å finne veien til vår folkefinansieringsplattform. Kvaliteten på prosjektene som har meldt seg har jevnt over vært veldig høy, og de har passet godt inn med Cultura Bank og Cultura Gavefonds formål og verdisyn.

Da vi bestemte oss for å starte med crowdfunding, var det for å prøve ut nye og tidsmessige måter å arbeide med gavepenger på, og responsen har vært gledelig god synes vi. I alt 32 prosjekter gjennomførte folkefinansieringsaksjoner på CulturaFlokk i 2018, og de samlet inn i gjennomsnitt ca. 40 000 kroner hver. Det må legges til at det er svært stor variasjon mellom prosjektene. Når noen prosjekter samler inn over 200 000 og andre bare noen få kroner, ligger svært mye av forklaringen i at noen av prosjektene har en gruppe engasjerte mennesker rundt seg, som er med på å spre kampanjen i sine nettverk, mens andre prosjekter drives av enkeltpersoner, som kan ha publisert fine prosjekter med gode kvaliteter, men ikke har maktet å få spredt informasjonen ut til potensielle givere.

Av og til kan vi gi noen prosjekter litt ekstra drahjelp til markedsføringen gjennom omtale i Pengevirke. Hvis du planlegger å lansere et prosjekt på CulturaFlokk senere i år og er interessert i å få omtale i Pengevirke, ta kontakt.

Hovedgrupper Kroner
innsamlet
Antall
prosjekter
Gjennomsnittsbeløp
Produksjon og distribusjon økologiske
og miljøvennlige produkter
515 814 12 42 984
Ideelle organisasjoner, non profit 583 215 9 48 601
Kulturprosjekter 109 820 6 9 152
Tiltak med sosial profil – innland og utland 93 928 5 7 827
Totalt, prosjekter som ble avsluttet i 2018 1 302 777 32 40 712