Nr. 2019/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Gruppe mennesker i kontorlokale
Nesten hele teamet som startet prosjektet og drev det fram til januar 2019.

Big Enough Global

Jannike Østervold / Nesten hele teamet som startet prosjektet og drev det fram til januar 2019. (Foto: Yosef Ihdego)

Publisert: 18/06/2019

Prosjektorientert utviklingsarbeid for ungdommer – med FN’s bærekraftsmål som inspirasjon

«Hva kan jeg og andre ungdommer bidra med som kan gjøre en forskjell?» var utgangspunktet for ildsjelen Kimiya Sajjadi. På egen hånd startet hun en kampanje for å mobilisere samfunnsengasjerte ungdommer til å gjøre en innsats. Hun visste ikke hva det skulle ende opp med, men hadde pågangsmot og entusiasme som inspirerte andre til å bli med. Til slutt hadde hun samlet 18 ungdommer, som gikk sammen om å starte organisasjonen «Big Enough Global». Få av deltakerne kjente hverandre fra før, aldersspennet er fra ca. 15–25 år, og de har variert etnisk bakgrunn. Nå var neste skritt å finne en oppgave som var passe stor, og som kunne føre til størst mulig endring.

HVORDAN GJØRE EN FORSKJELL?

De møttes for å se på mulige problemer og løsninger, og de ønsket å gjøre en innsats for å hjelpe flyktningene i Hellas. Mange ideer ble diskutert, men til slutt endte de opp med at de ville arbeide for å etablere et kvalifisert engelskkurs, og gjennom dette arbeide for FN’s bærekraftsmål nr. 4, god utdanning.

«Siden da har vi jobbet målrettet med å innhente de ressursene som kreves for å få i gang et engelskkurs for unge, enslige flyktninger», forteller Yosef Ihdego, som har vært med i prosjektet fra starten.

Det har tatt litt lengre tid enn først beregnet å komme i gang, så noen av deltakerne har falt fra under veis og nye er kommet til. 23. juni arrangerer de et løp i Oslo, for å skape oppmerksomhet omkring prosjektet og få med seg organisasjoner og enkeltpersoner.

SPRÅKKUNNSKAPER VIKTIG FOR INKLUDERING

– Hvorfor akkurat engelskkurs?, spør vi, og Yosef forteller: «Vi så at flyktningene hadde problemer med å kommunisere de nødvendige behovene de hadde – få kontakt med lege, politi eller å skaffe nødvendige papirer for oppholdstillatelse eller arbeid. Når man ikke kan engelsk, faller man lett utenfor.»

Big Enough Global ønsker å hente inn kvalifiserte lærere som kan lære bort grunnleggende engelsk. Det har imidlertid vært vanskelig å få positiv respons hos lokale språkskoler, som er betenkte med å la flyktningene få undervisning i deres lokaler – det kan skremme bort andre elever. Men når Big Enough Global kan stille med utdanningsplaner og penger, regner de med å bli møtt med mer positive holdninger. Sommeren 2019 planlegger de å få på plass en lokal samarbeidspartner i Hellas.

UTVIKLING OGSÅ FOR PROSJEKTDELTAKERNE I NORGE

Prosjektet har ikke bare som formål at flyktninger skal få bistand, men også at ungdommene her skal kunne utvikle seg. Big Enough Global vil arbeide prosjektbasert, der hvert prosjekt går over 2 år. Når et prosjekt er ferdig, begynner man med ny kartlegging, ny rekruttering, nye deltakere og definerer et nytt prosjekt knyttet til et av bærekraftsmålene.

Big Enough Globals nettsider