Nr. 2023/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Barn studerer lærer med kjemisett
Triodos Future Generations Fund investerer i prosjekter som ivaretar barns behov og rettigheter – nå og i framtiden.
Økonomi for en bærekraftig fremtid

Nå kan du spare i ”mørkegrønne” fond

JANNIKE ØSTERVOLD / TRIODOS INVESTMENT MANAGEMENT

Publisert: 23/05/2023

Nå er vi stolte av å kunne fortelle at vi har vært med på å gjøre tre av Triodos Investment Managements mørkegrønne fond tilgjengelig i Norge.

«Using money as a force for good» er mottoet til Triodos Investment Management. Triodos Investment Management er et datterselskap av Triodos Bank, Europas største verdibaserte bank, som har avdelinger i Belgia, Tyskland, Nederland, Spania og Storbritannia. Triodos er en av de verdibaserte bankene som var med på å starte Global Alliance for Banking on Values, der Cultura Bank også er medlem.

Les mer om fond

Triodos Investment Management investerer bare i bærekraftige prosjekter og organisasjoner – alt fra innovasjoner innenfor fornybar energi til finansiell inkludering i fremvoksende markeder, og fra økologisk mat og landbruk til bærekraftige aksjer og obligasjoner. De er fullt transparente i det at de publiserer informasjon om alle organisasjonene de finansierer og utgir omfattende årlige konsekvensrapporter.

Triodos Investment Management administrerer 17 ulike fond for bærekraftige investeringer og forvalter i alt 5,7 milliarder euro.

BÆREKRAFTIGE FOND

Triodos Investment Management er en globalt anerkjent ledende aktør innenfor bærekraftig investering. Fondene investerer både i og utenfor Europa og kan kjøpes av både private og profesjonelle investorer. Mange utenlandske banker distribuerer fond fra Triodos Investment Management – blant annet Merkur andelskasse i Danmark, som har gjort dette i mange år allerede, men til nå har fondene fra Triodos Investment Management ikke vært tilgjengelig i Norge.

Bygning i grønt landskap med innsjø i forgrunnen.

Hovedkvarteret til Triodos ligger i Zeist, like utenfor Utrecht i Nederland.

Cultura Bank og Triodos Investment Management har samarbeidet om å få godkjent tre utvalgte aksjefond fra Triodos Investment Management for distribusjon i det norske markedet, via Norne Securities. Det har vært en lang prosess for å få de nødvendige formalitetene i orden, men fondene er nå godkjent av det norske finanstilsynet, og når dette skrives er de første handlene vellykket gjennomført.

EUs Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR), «Offentliggjøringsforordningen», som trådte I kraft I mars I fjor, er en felles europeisk standard, som krever at fondsselskaper klassifiserer fondene i en av tre kategorier – artikkel 6, artikkel 8 eller artikkel 9.

OFFENTLIGGJØRINGSFORORDNINGEN (EU)
– Fra «høy» til «lav»

ARTIKKEL 9

Investeringsfond som har bærekraft som en integrert målsetning i investeringsstrategien.

ARTIKKEL 8

Investeringsfond som fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper, men ikke har bærekraft som et overordnet mål.

ARTIKKEL 6

Investeringsfond som ikke, eller i liten grad, integrerer bærekraft.

Artikkel 8, «lysegrønne fond», og artikkel 9, «mørkegrønne fond», omfatter fond som fremmer eller har som mål å gjøre bærekraftige investeringer.

ESG står for «Environmental, Social and Governance». På norsk oversettes det til Miljø-, Sosiale- og Forretningsetiske forhold, som grovt kan sammenfattes i begrepet «bærekraft». Kravene til offentliggjøring av ESG-informasjon er mer omfattende for artikkel 9 enn for artikkel 8. Alle fondene til Triodos er klassifisert som artikkel 9.

 

FOND SOM ER GODKJENT FOR DET NORSKE MARKEDET

I kundeundersøkelsen i 2021 var grønne fond ett av produktene som mange av kundene våre ønsket at Cultura Bank skulle begynne å tilby, og Cultura innledet derfor et samarbeid med Triodos Investment Management for å kunne tilby noen av deres fond til det norske markedet. Følgende fond er nå godkjent for salg i Norge:

Triodos Pioneer Impact Fund

Triodos Pioneer Impact Fund investerer i aksjer i virksomheter som er børsnotert på globale markeder, og som er engasjert i innovative aktiviteter innen bærekraftsområdet. Minst 67 % av fondets nettoaktiva er investert i aksjer i små- og mellomstore bedrifter og opp til 33 % av dets nettoaktiva i store bedrifter. Virksomhetene som fondet investerer i, skaper løsninger som bidrar til omstillingen til en bærekraftig verden. Virksomhetene velges ut etter en omfattende og integrert vurdering av deres finansielle, sosiale og miljømessige prestasjoner.

Triodos Global Equities Impact Fund

Triodos Global Equities Impact Fund investerer i aksjer i bedrifter som tilbyr bærekraftige løsninger, og som er børsnotert på globale markeder. Minst 67 % av fondets nettoaktiva er investert i aksjer i store bedrifter og opp til 33 % av dets nettoaktiva i aksjer i små- og mellomstore bedrifter. Virksomhetene velges ut etter en omfattende og integrert vurdering av deres finansielle, sosiale og miljømessige prestasjoner.

Triodos Future Generations Fund

Triodos Future Generations Fund investerer i prosjekter som tilgodeser barn – nå og i framtiden. Fondet er etablert i samarbeid med UNICEF.

Fondet investerer i aksjer i børsnoterte selskaper som støtter et økosystem med like muligheter, helse og trivsel, utdannelse og trygghet for barn. Porteføljen er bygget opp av 30-40 globale børsnoterte virksomheter på tvers av sektorer og regioner, som hver av dem understøtter ett eller flere av FNs verdensmål for bærekraftig utvikling, og særlig fem områder relatert til barns rettigheter og trivsel, som beskrevet i UNICEFs strategiske plan.

(UNICEF har ingen rolle i utviklingen, ledelsen eller drift av Triodos Future Generations Fund, ei heller i fondets investeringsbeslutninger.)

Minimum 75 % av porteføljen består av små- og mellomstore bedrifter og maksimalt 25 % i store bedrifter.

Triodos Investment Management donerer 0,10 % i året av verdien av de samlede investeringene til UNICEFs projekter.

SLIK GÅR DU FRAM FOR Å HANDLE

I løpet av våren har vi i Cultura Bank forberedt oss til å kunne gi god informasjon til gamle og nye kunder om disse tre fondene, og om hvordan en skal gå fram for å få kjøpt dem. Selve handelen vil bli gjennomført av Norne Securities. Cultura Banks rolle er begrenset til å være informasjonsgiver, mens Norne kan gi konkret investeringsrådgivning. Dette på grunn av krav om autorisasjon.

Start med å gå inn på cultura.no/fond. Der finner du nøkkelinformasjon om alle tre fondene, som bør leses før du investerer. Det er også en utfyllende «spørsmål og svar»-side, som du kan oppsøke hvis du har noen spørsmål. Finner du ikke svaret der, ta gjerne kontakt med vår kundeavdeling gjennom nettbankmelding, e-post eller telefon.

Når du føler at du har fått den informasjonen du ønsker og har lyst til å handle, så trykker du på «Handle fond – Privat» eller «Handle fond – Bedrift». Du vil da bli videresendt til en side for å opprette et kundeforhold hos Norne. Følg prosessen der, og svar så godt du kan på alle spørsmål. Etter opprettelse vil de gjennomgå søknaden og gi deg godkjenning. Du kan da logge inn og handle fondene selv. Vi er selvfølgelig behjelpelig med hele prosessen hvis det er noe som er uklart.

Vi gleder oss til å kunne tilby disse fondene til våre kunder.

Les mer om fond