Nr. 2023/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Et verdensomspennende banksamarbeid

Publisert: 30/10/2023

Et nettverk av verdibaserte banker over hele verden.

Cultura Sparebank er en bank som formidler lånepenger til samfunnsnyttige prosjekter. Tilsvarende banker finnes i en rekke andre land, og disse bankene samarbeider i nettverket Global Alliance for Banking on Values (GABV).

Disse bankene er ikke like, de er tilpasset situasjonen og lovgivingen i de ulike landene, men de arbeider alle ut fra følgende seks grunnprinsipper.

  1. Bankene skal ikke bare unngå negative prosjekter som tobakk og våpen, men bidra positivt i samfunnet både når det gjelder det sosiale, miljøet og økonomien.
  2. Bankene skal arbeide innenfor realøkonomien og ikke spekulere i finansøkonomien.
  3. Arbeide for langvarige kunderelasjoner gjennom å møte mennesker direkte for å forstå deres prosjekter og risikoen som følger med.
  4. Ha et langsiktig perspektiv og være motstandsdyktig mot ytre trusler, men samtidig være bevisst at ingen er immune mot alle farer.
  5. Gjennomsiktighet i styring og rapportering.
  6. Ny bankkultur. I det indre arbeidet og opplæringen vektlegges ikke bare banktekniske ferdigheter, men også forståelsen for bankens misjon i en sosial og miljømessig sammenheng.

Disse verdiene kan samordnes under de tre bunnlinjene for «People, Planet and Prosperity» Prosperity betyr i denne sammenhengen at bankene skal ha en økonomi som sikrer forsvarlig drift, og ikke maksimal avkastning til eiere og investorer eller den høyeste renten til innskyterne. Målet er å skape maksimal verdiskaping i samfunnet. Dette er å gå imot den grådighetskulturen som virker destruktivt i både det lokale og den globale utviklingen, og bare ved sitt eksempel kan disse bankene bidra til holdningsendring og utvidet verdisyn.

Sist vi skrev om GABV i 2017 var det 39 banker og 24 millioner kunder. I dag er det 70 banker fordelt på 45 land. Det er 60 millioner kunder og til sammen 80 000 medarbeidere.

Størst er ikke best

Daglig hører vi om de store internasjonale selskapene, og det vi hører er ikke alltid like positivt. Ifølge den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO kan små og mellomstore bedrifter bidra mest til å øke de sosiale forbedringene. Disse bedriftene står for 2/3 av arbeidsplassene på verdensbasis. Europeiske GABV-medlemmer som Banca Etica (Italia), Triodos Bank (Nederland, Belgia, Storbritannia, Spania og Tyskland) og Merkur (Danmark) samarbeider med det Europeiske investeringsfondet om å gi garantier for denne typen virksomheter.

Mot diskriminering

Mange av disse bankene har en målsetting om å redusere ulike former diskriminering.

Det finnes fortsatt 70 land hvor kvinner ikke kan åpne en bankkonto eller få tilgang til lån. Dette til tross for at 1/3 av små næringsvirksomheter er drevet av kvinner, og i Latin-Amerika dreier det seg om halvparten av virksomhetene. En undersøkelse GABV har gjort i disse landene viste at kvinner får mindre tilgang på kreditt enn menn til tross for at de er bedre tilbakebetalere, håndterer risiko mer ansvarlig og investerer mest i utdannelse. Studien viste at det å bidra til å styrke kvinnenes tilgang til kreditt ville bidra positivt i samfunnsutviklingen.

Små og mellomstore bedrifter i Latin-Amerika har til sammen et udekket finansieringsbehov på 98 milliarder dollar. GABV-medlemmet i Colombia, Banco Mundo Mujer (Kvinnenes verdensbank), er en av dem som vil bidra til å endre denne skjevheten. Også BRAC Bank i Bangladesh og Bank of Palestine har spesielle lån til kvinnelige entreprenører.

I følge US Federeal Reserve ble 45 % av afroamerikanernes lånesøknader avslått, 31 % av de latinamerikanske og 18 % av de hvite søkerne. For å bidra til å rette opp denne skjevheten ble City First Bank opprettet i Washington DC på nittitallet. Den arbeider spesielt med finansiering for afroamerikanere i lavinntektsområder. Broadway Federal Bank i Los Angeles har bygget opp den største banken i USA som er ledet av svarte. Grasrotbevegelsen #BankBlack movment ønsker å påvirke samfunnsutviklingen ved å støtte opp om bankene som er ledet av afroamerikanere.

Noen spesielle eksempler

Bankene som er nevnt under driver en allsidig bankdrift, men fremhever seg ved sine spesielle satsningsområder.

Bank of Palestine arbeider for å styrke palestinernes tilgang til vann og elektrisitet i de palestinske områdene gjennom blant annet å finansiere solpaneler på Gazastripen. Det er viktig i en situasjon hvor israelernes aksjoner ofte bidrar til strømbrudd for store deler av befolkningen.

Finca DRC er en liten bank i Kongo som er i jevn vekst. Den arbeider for økt miljøbevissthet og finansierer blant annet treplanting. De har også sponset og gitt opplæring til blinde tiggersker i Kinshasa slik at de kan skaffe seg en inntekt ved å selge matvarer.

Banco Populare Honduras vurderer drivhusgassutslippene i alle sine utlån.

ESAF i India arbeider for transpersoners rettigheter og har en egen spesielt god kontoordning for denne gruppen.

Amalgamated Bank i New York registrerer all våpenhandel og rapporterer mistenkelig tilfeller til myndighetene.

Vancity i Canada har et program for å utdanne urfolkskvinner til å arbeide i den grønne økonomien. De utdannes til å arbeide med geotermisk teknologi og varmepumper. På disse områdene er det i dag mangel på faglært arbeidskraft i Canada.

Mer informasjon finner du på Global Alliance for Banking on Values‘ nettsider.