Nr. 2019/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Hender holder spirer til tre.

Dugnadsforskning på plantetradisjoner

Foto: Benjamin A. Ward / Forskningsdagene

Publisert: 08/12/2019

Bidra med det du kan om plantetradisjoner i Norge.

Universitetsmuseene i Oslo ønsker å invitere alle som interesserer seg for plantetradisjoner til å bidra med dugnadsforskning. Forskningsprosjektet Mennesker og planter gjennomføres i regi av Naturhistorisk museum i samarbeid med Kulturhistorisk museum fra 2018 til 2021. Deler av prosjektet baseres på dugnadsforskning der de ønsker å få informasjon om hvilke plantetradisjoner som holdes i hevd i Norge i dag.

Du kan enten bidra med å transkribere gamle håndskrevne brev eller med å dele din kunnskap om bruk av ville planter.

Les mer her.