Nr. 2017/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Ny forening for frø-samlere i Norge

De vil bevare mangfoldet

Publisert: 20/06/2017

KVANN er en interesseorganisasjon som har til formål å fremme bærekraftig bruk av plantemangfold til privat hobbyavl i Norge.

Den har allerede over 200 medlemmer, og ambisjonen er at den etterhvert skal ivareta arbeidet som de ulike planteklubbene har drevet med fram til nå.

Deltakere på årsmøtet til KVANN: Bakerste rekke, fra venstre: Kaj Åsmund Elias Sanden, Lisbeth Svendsen, Stephen Barstow, Susanne Friis Pedersen, Kjell Hødnebø, Bernhard Askedalen, Andrew Mc Million, Berit Børte.
Foran, fra venstre: Ane Mari Aakernes, Elin Tyse og Lone Dybdal.

Foreningen skal virke over hele landet, og arbeidet skal være basert på frivillig, og i hovedsak ubetalt innsats. Leder av foreningen er Stephen Barstow, blant annet kjent for sin bok Around the world in 80 plants. Som et eksempel på foreningens aktiviteter kan vi nevne at KVANN i år i samarbeid med Norsk genressurssenter har organisert bestilling av historiske potetsorter til privat hobby-avl.

KVANN utgir et årbok med alle plantene og frø som foreningens medlemmer deler. Medlemmer tar da selv kontakt med hverandre og ber om å få tilsendt frø. På denne måten ivaretar de et mangfold av kultivarer og nytteplanter som ofte ikke er tilgengelig kommersielt. Mange av disse planter er sjeldne nytteplanter som få har hørt om, men som har en lang tradisjon, såkalte Plantearven planter.

Foreningen ble stiftet i 2016, under navnet Norwegian Seed Savers. På sitt første årsmøte i april 2017 fikk foreningen også sitt norske navn – KVANN (Kunnskap og Vern av Nytteplanter i Norge).