Nr. 2017/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Smånytt

Vekk med pøbelgranene

Publisert: 23/12/2017

Sitkagranen er en pøbel – den vokser 30 ganger raskere enn den vanlige granen og er i ferd med å ødelegge mange naturområder ved å fortrenge den naturlige vegetasjonen.

Person klipper Sitkagran

Fjerning av sitkagran fra kystlyngheiene på Stokkøya.
Foto: Norsk Botanisk Forening.

En annen pøbel er edelgranen. Derfor organiserte Naturvernforbundet, Norsk Botanisk Forening, WWF og Sabima en nasjonal pøbelgrandugnad en helg i september, der frivillige gikk løs på pøbeltrærne med hagesakser og sager. Pøbelgran er en samlebetegnelse på fremmede treslag som sprer seg helt ukontrollert i naturen. Kystlyngheier er blant naturtypene som er verst rammet. Åpne landskap blir til tett og mørk granskog som kveler de ville artene. Både sitka- og edelgran står på Artsdatabankens svarteliste fordi de utgjør en høy risiko for mangfoldet av dyr og planter i norsk natur.