Nr. 2017/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Jubileumsutgave – Cultura Bank 20 år

Cultura Bank – 20 år for mennesker og miljø

Jannike Østervold

Publisert: 20/06/2017

I dag som for 20 år siden låner Cultura Bank ut penger til prosjekter som er bra for mennesker og miljø. I løpet av 20 år er forvaltningskapitalen blitt nær 20-doblet, og utlånsvirksomheten er blitt utvidet til å omfatte boliglån, med renterabatt for miljøboliger.

I forbindelse med 20 års jubileet for banken har jeg bladd gjennom gamle papirer fra Cultura Lånesamvirke, forløperen til Cultura Bank. «Med penger som verktøy for å bygge fremtiden» hadde daværende banksjef Svein Berglund skrevet på forsiden av en presentasjon av lånesamvirkets prosjekter – med penn var det senere strøket over ‘lånesamvirke’, og i stedet var det skrevet Cultura Bank.

I lånesamvirkets tid, så vel som i dag, var det økologiske jordbruket en svært viktig del av låneporteføljen, sammen med bedrifter som drev foredling og distribusjon av alternative og økologiske produkter. Frie pedagogiske tilbud, som steinerskoler og barnehager; og omsorgstilbud, som Vidaråsen landsby i Andebu og helsepedagogisk Rudolf Steinerskole i Oslo; var med også fra starten.

Banken startet med en forvaltningskapital på 41,3 millioner. I løpet av de 20 årene er den blitt nesten 20-doblet, og ved utgangen av 2016 var den på 796,1 millioner.

Gjennom årene har det skjedd en utvikling i Cultura Banks holdning til det å gi boliglån. Ved oppstart av banken for 20 år siden var det knapphet på utlånsmidler, og det ble i svært begrenset grad gitt boliglån, og da til personer som var ansatt i virksomheter som var kunde hos oss, og som ville hatt problemer med å få lån i andre banker på grunn av lav inntekt.

I dag er imidlertid boliglånene en viktig del av Culturas låneportefølje. Miljøvennlige boliger premieres med lavere rente. Boliglånene er med på å sikre og stabilisere utlånsmassen, og det har vært et sterkt ønske fra de mange personkundene som har åpnet konto at de også skulle kunne få ha sine boliglån i Cultura Bank. I tillegg er det slik at et godt sikret boliglån bare krever ¹/₃ så mye egenkapital som et næringslån, så det at banken gir boliglån gjør også at egenkapitalen rekker lenger.

Cultura Bank er medlem av Global Alliance for Banking on Values, og vi følger deres eksempel med å dele inn utlånene etter prinsippet om ‘triple bottom line’ – tredelt bunnlinje – hvor lånene klassifiseres etter om de først og fremst har positiv effekt for mennesker, miljø eller ‘prosperity’ – som defineres som utlån til små bedrifter som bidrar til et mangfoldig næringsliv. Global Alliance har valgt å rapportere lån til boligformål utenom ‘people, planet, prosperity’ kategoriene. I tabellen ser vi hvordan utlånene fordelte seg på de ulike formålene ved utgangen av 2016.