Nr. 2016/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Telysboller av betong.
Telysboller i betong av kunstneren Amy Greving. Se flere av hennes prosjekter på amygreving.com. Foto: Amy Greving

Bli kjent med betong på nytt

Caspar Sluyterman van Langeweyde / Telysboller i betong av Amy Greving

Publisert: 22/06/2016

Høykvalitetsbetong og flott overflatefinish gir nye anvendelsesområder innenfor bruksdesign.

Betong forbindes ofte med noe mange nok vil oppfatte som en fryktelig kulturarv, nemlig 70-tallets billige boligblokkbyggeri. Mange av disse boligblokkene har nå blitt revet, og en ny generasjon av unge mennesker vokser opp med åpent sinn.

Vi lever i en tid preget av et paradoks rundt opplevelsen av å være tilstede. Vi sitter ofte mange timer hver dag foran pc-en med tankene løsrevet fra tid og sted. Spesielt internett er et ikke-sted som utfordrer tidsfornemmelsen, virkelighetsoppfattelsen og kroppskontakten. Mange mennesker lærer seg mindfullness- og meditasjonsteknikker for å ta tilbake øyeblikket. Det er her gravitasjonen får en tydelig dobbeltrolle. Vi trenger gravitasjonen både til å holde ting på plass, men også for å bevare orienteringen for ikke mentalt å sveve helt av gårde.

Betong har en fysisk og assosiativ tyngde som er anvendelig der man ønsker å forankre noe. Det har plastiske egenskaper og kan fremstå både strengt i en stiv form og spenstig eller slapp i svungne former. Overflatefinish­en kan være alt fra grov med store innstøpte luftbobler over til fin og glatt.

Ren betong er miljøvennlig

Betong har god formbarhet, er industrielt anvendelig og kan på noen bruksområder erstatte metall, porselen og plast. Men betong tilsettes ofte så mye kjemi for å oppnå eller forsterke egenskaper at det knapt nok er snakk om betong lenger. Bruksting må imidlertid betraktes som fremtidig søppel helt fra starten, og ren betong kan enkelt kastes.

Ut fra et ønske om rent søppel er det hensiktsmessig å konstruere nytt design så det kan benyttes rene materialer. Ved å velge en sterk konstruksjon og bruke den sterkere hvite sementen tilsatt silika og en knøttliten mengde vannreduserende tilsetningsstoff kan man ofte helt unngå plast- eller glassfibre og store mengder akrylisk tilsetning.

Ny teknologi gir nye bruksområder

Vi har så langt bare sett sett starten på betongens anvendelsesmuligheter. Det finnes idag 3d-printere som kan printe hus og bygningsdeler i et moderne formspråk med innebygde funksjoner, og med elastomer-støpeformer kan man presisjonsstøpe avanserte former. Betong blir i økende grad brukt til bruksdesign, som høyttaler, eggeglass, iphone-dock, espressomaskin, tape-dispenser – ting de færreste hadde sett for seg i betong for få år tilbake.

Mange vil mene betong er anonymt og kjedelig grått, og betong kan være det. Samtidig kan nettopp disse egenskapene brukes til å fremheve ting eller fenomener som ikke oppfattes hvis omgivelsene konkurrerer om oppmerksomheten. Under de rette forhold kan betong la mildt lys fremstå som nærmest taktilt, tre som glødende livaktig og teknikk og elektronikk som sofistikert. Det finnes bruksområder og materialsammensetninger som estetisk stiller betong i en unik posisjon. Vi er i ferd med å bli kjent med betong på nytt.

Foto: Telysboller av betong av kunstneren Amy Greving. Se flere av hennes prosjekter på amygreving.com